Błędne projektowanie w budownictwie

bledne-projektowanieJako klasyczny przykład złego założenia ulicy możemy podać niemożliwie długą “Thaliastrasse” w XVI dzielnicy Wiednia. Ta ulica, prosta jak struna o długości 2375 m. z równymi i jakby heblowanymi ścianami domów, nieozdobiona rzędami drzew, jest obrazem nudy i pustki. Rzadko tylko można dojrzeć jej koniec, gdyż przeważnie zasłaniają widok kurz, opary, lub mgła. Nadto ma kierunek od zachodu ku wschodowi, przez co jedna strona ulicy jest cały rok bez słońca, wiatry zaś zachodnie dmą tam bez przerwy, jak z miecha Eola.

Byłoby jednakże wielkim błędem zakładać bez wyjątku wszystkie ulice miasta w lukach lub liniach łamanych. Prostolinijności i symetrii domaga się monumentalność, a więc nie powinno ich braknąć w ogólnym obrazie miasta, szczególnie zaś większego. Place architektoniczne, ulice główne i urządzenia monumentalne nie mogą się bez nich obyć.

poznań – wywóz odpadów

Jak we wszystkim, tak też przy budowie miast nadmiar jest szkodliwym; należy więc unikać za wielu długich i prostych, jak również za wielu krzywych ulic.

Z tych powodów zalecić możemy sieć komunikacyjną, zawierającą ulice proste, niezbyt długie, na przemian z ulicami lekko wygiętymi lub łamanymi, różniące się co do szerokości, przekroju i przyozdobienia, pomiędzy niemi zaś porozsiewane place i ogrody.

Taki rozkład nadaje miastu zajmujący charakter urozmaicenia i uroczych widoków.

poznań – wywóz odpadów