Bloki i parcele budowlane

blokiPoniżej przytoczone (podług Stübbena) wymiary mogą uchodzić za wymiary normalne dla bloków budowlanych. Przy tym głębokość zabudowania na parceli wynosi połowę głębokości bloków i jest mniejszym lub większym ułamkiem długości bloku.

Dla domów czynszowych i handlowych
Wielkość bloku; 60 m. głębokości, 120 m. długości, (a więc 1:2).

Dla domów rodzinnych
Wielkość bloku przy zwartym sposobie zabudowania: 80 m. głębokości, 160 m. długości, (a więc 1:2). Wielkość bloku przy luźnym sposobie zabudowania: 100 m. głębokości, 200 m. długości, (a więc 1:2).

Dla małych domków
Wielkość bloków: 35—50 m. głębokości, 100—150 m. długości, (a więc 1:3 i więcej).

odpady poznań

Dla zakładów przemysłowych
Wielkość bloków: 100 m. głębokości, 200 m. długości, (a więc 1:2).

Wymiary te są zależne od układu sieci komunikacyjnej, od sposobu zabudowania, od granic naturalnych i granic posiadłości, jako też od różnych potrzeb i okoliczności, i według nich się zmieniają.

Zbyt małe bloki są niekorzystne. Zbyt wielkich, a zwłaszcza za długich, nie podobna z czasem w całości utrzymać, lecz wypadnie je podzielić, gdyż powstają przez nie przeszkody w komunikacji, a przez podział można teren lepiej wyzyskać. Przyjmuje się zatem wymiary pośrednie. Przeciętna miara wynosi 12.000 m. kw. Bloki z ogrodami i z innymi urządzeniami wewnątrz muszą być głębsze. Najdogodniejszym jest kształt bloków podłużny.

W zasadzie nie należy projektować bloków zbyt głębokich; przez to już wykluczy się możność zabudowania wnętrz bloków domami tylnymi i oficynami.

odpady poznań