Charakterystyka ogólna cz. 2

Porównajmy z miastem współczesnym dojrzałe i rozkwitłe miasta średniowieczne, z których niejedno przetrwało w dawnym swym układzie do dni dzisiejszych, wniknijmy w jego konstrukcję, w charakter życia ówczesnego, starajmy się ożywić obraz codziennego ruchu i zajęć, zastygły w pełnej wyrazu bryle miasta i w jego szczegółach architektonicznych. Odrzućmy choć w części zarzut ciasnoty, zrodzonej raczej w wiekach późniejszych, jako skutek wielopiętrowego zabudowania i stawiany dziś powierzchownie i bez znajomości rzeczy. Przekonamy się, jak względnie doskonałym tworem pod względem techniki i logiki konstrukcyjnej było owe miasto, dziś stanowiące już tylko zabytek kulturalny. Miernikiem tej doskonałości niech będzie stosunek ówczesnej techniki i organizacji gospodarczej, społecznej i państwowej do wyników, jakie się dały w tych warunkach osiągnąć w rozwiązaniu zasadniczego zagadnienia w budowie każdego miasta, tj. dogodnego układu mieszkań ludzkich, warsztatów pracy i urządzeń, służących dla życia publicznego i kulturalnego, oraz dla spraw obrony od nieprzyjaciół.