Część ogólna

domSposób, w jaki miasto się zabudowuje, czyli raczej: rozbudowuje, ma olbrzymie znaczenie i niezmierną doniosłość dla jego rozwoju pod względem budowlanym, gospodarczym, społecznym i higienicznym. Każde miasto należy zabudować wedle dobrze obmyślanego planu, jak to już wyżej uzasadniliśmy.
Oświadczyć się jednak należy stanowczo przeciw sposobowi zabudowania obszaru miejskiego, praktykowanemu niestety w wielu miastach. Mianowicie dąży się do zabudowania najmniejszego wolnego kawałka gruntu nie tylko w śródmieściu, lecz także po przedmieściach i miejscowościach podmiejskich, a następstwem tego staje się wyrugowanie wszelkiej zieleni, szczególnie zaś ogrodów koło domów. Aby wyciągnąć jak największy zysk z gruntów pozostawia się zaledwie gdzieniegdzie wolny plac lub ogród publiczny w obrębie miasta, zresztą zabudowuje się każdą część ziemi domami o czterech lub pięciu piętrach z jak najmniejszymi podwórzami (tylko 15% parceli).

last minute teneryfa z berlina

Ze stanowiska spekulacji budowlanej może takie wyzyskanie gruntu być nader przyjemne i bardzo korzystne, atoli ze stanowiska dobra miasta i ogółu mieszkańców jest to postępowaniem nieoględnym i w skutkach zgubnym. W górnictwie nazywa się taki system wyzyskiwania gospodarką rabunkową; określenia tego można użyć także w niniejszym wypadku.

Ciężką odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń biorą na siebie ci, którzy, powodowani egoistyczną żądzą zysków, psują w ten sposób ludzkie siedziby.

last minute teneryfa z berlina

To Cię zainteresuje:

– sprzedaż metali kolorowych rzeszów
– sprzedaż regałów