Doniosłość zarządzeń przy budowie miast

linie-zabudowyLinie planu zabudowania miasta są zwykle po wszystkie czasy jakoby spiżowym rylcem wyryte w jego obrazie.

Gdy się otwiera projektowaną ulicę, upływa zazwyczaj aż do zupełnego jej zabudowania szereg lat, a nawet całe dziesiątki. Ulica pozostaje niezmienioną aż do czasu, kiedy stojące przy niej budynki stają się nieużyteczne albo z powodu zupełnego zniszczenia (zwyczajny dom mieszkalny może stać około 100 lat) albo też, ponieważ nie odpowiadają już zmienionym z biegiem czasu potrzebom. Wówczas odnawiają się ściany ulicy, jednak szlak ulicy pozostaje ten sam.

lawety łódź

Jak dalsze projekty wpływają na odległe czasy, świadczą dawne place i rzędy ulic w wielu miastach. Jako przykład klasyczny służyć może Wiedeń. Gdy Rzymianie w pierwszym wieku po narodzeniu Chrystusa. osiedlili się nad Dunajem i założyli Vindobonę, nakreślił legat XIII-go legionu Annius Rufius, plan dla tamtejszego Castrum. Dzisiaj, po dwudziestu wiekach, mimo gwałtownych burz, które przeszły nad miastem i wstrząsnęły niem w posadach, wciąż jeszcze utrzymały się w planie Wiednia szlaki ulic rzymskiego Castrum. Plac der Hohe Markt: “Altum forum” (nawet nazwa dotąd się utrzymała),  Der Graben i der Tiefe Graben (niegdyś rzymskie rowy forteczne na południowy zachód i północny zachód) i inne szlaki uliczne świadczą o tym.

lawety łódź

To Cię zainteresuje:

– Inteligentny team building
– krawędziarki do blach