Doprowadzenie wody

zapewnienie-wpdyAby zapewnić miastu dobrą wodę do picia, należy doprowadzić wodociągami najlepszą wodę źródlaną, o ile nie dostarczają dobrej wody studnie domowe lub zakłady do filtrowania jej z rzek. Miasto potrzebuje też wody do skrapiania ulic, zlewania trawników, spłukiwania wychodków i kanałów, przeto należy postarać się także o osobny wodociąg do tego użytku, jeżeli nie starczy na te cele wodociąg z wodą do picia.

Chcąc mieć w mieście dobre i czyste powietrze, trzeba zapobiec, ile możności, wszelkiemu zanieczyszczeniu go przez kurz, dym i opary, i poprawiać powietrze przez zakładanie publicznych ogrodów wewnątrz miasta i na jego obwodzie. Większe takie place zarosłe zielenią służą jako zbiorniki do poprawienia powietrza wewnątrz miasta.

Zarządzenia powyższe, które powinny znaleźć poparcie ze strony ustawy budowniczej, można nazwać złotymi przepisami higieny miast. Postępowanie według tych zasad przyczynia się do utrzymania dobrego stanu zdrowia mieszkańców, a wdzięczność przyszłych pokoleń będzie nagrodą za poniesione trudy.

sprzedaż gruzu budowlanego poznań

Przy rozszerzaniu miasta trzeba czynić takie zarządzenia, które by zabezpieczały wszystkim warstwom ludności zdrowy pobyt. Obowiązujące obecnie w miastach ustawy budowlane mają powszechnie na celu, lub ułatwiają, jak najgęstsze skupianie mieszkań nad sobą, tak, że nawet mieszkania sfer zamożniejszych mają niedostateczny zapas światła i powietrza, a jeszcze w gorszym położeniu są mieszkania zajmowane przez ludność biedniejszą, skupiającą się z natury rzeczy w jak najciaśniejszych przestrzeniach. Wynikają stąd stosunki nader grone pod względem higienicznym, stosunki, którym należy bezwarunkowo zaradzić, o ile tylko się da, przy dalszym wzroście osad. Wady te trzeba stanowczo uchylić w nowych dzielnicach, powstających na obwodzie miasta. Staraniem naszym powinno być w wielkich miastach zbliżyć się do przestronnego sposobu budowania, który dotąd jeszcze widzi się w miastach mniejszych.

sprzedaż gruzu budowlanego poznań