Dostosowanie do czasowych i miejscowych warunków

dostosowanie-do-warunkowPlan zabudowania wtedy tylko można uznać za dobry i przydatny, gdy odpowiada ściśle czasowym i miejscowym warunkom osady.

Plan musi z jednej strony liczyć się z potrzebami czasu, lecz z drugiej winien przystosować się do ukształtowania terenu, a nadto, uwzględniać granice własności. Postępowanie takie jest nie tylko naturalne, lecz także, jak już na początku wykazano, najtańsze. Przewrotnym natomiast jest postępowanie, które bez względu na właściwości terenu, dla ładniejszego wyglądu planu na papierze, wykreśla linie proste lub figury geometryczne, których wykonanie w terenie sprawiałoby wielkie trudności i naraziłoby na znaczne wydatki.

opróżnianie piwnic warszawa

Przy budowie miasta niezbędna jest przejrzystość, jasność, ścisłość planów i projektów, należy zaś unikać wszelkiej połowiczności, każde zarządzenie musi być poprzednio ze względu na całość dobrze obmyślane i opracowane, następnie zaś w całej rozciągłości dokonane, gdyż w przeciwnym razie powstaje wiele gorzkich zawodów, poważnych braków i niedomagań, które później znacznym nakładem kosztów trzeba by usuwać, np. za wąsko położona główna arteria komunikacyjna lub le ustalony poziom ulicy. Skoro ulicę już zabudowano, przeprowadzenie poprawek jest nie tylko kosztowne, ale czasem nawet wręcz niemożliwe. W wyższym stopniu odnosi się to do złego założenia linii kolejowych w obrębie miasta.

Ponieważ plan zabudowania musi się dostosować do wszystkich warunków miejscowości, rozumie się samo przez się, że nie powinien zawierać braków, które by były wynikiem samowoli i bezwzględności.

opróżnianie piwnic warszawa

To Cię zainteresuje:

– Holowanie Pruszków
– holowanie rzeszów