Jakich publicznych budynków, zakładów i urządzeń potrzebuje miasto?

budynki-miastaMiasto potrzebuje najrozmaitszych publicznych budynków, zakładów i urządzeń. Nie jest rzeczą obojętną, gdzie one stoją na obszarze miasta, i wybór dla nich wymaga zastanowienia, przy czym trzeba uwzględnić jakość i cel budynków. Go do ich wymagań budowlanych, które można podzielić na trzy grupy, i co do ich położenia niechaj posłużą następujące uwagi.

Budynki, których miejsce w śródmieściu (zakłady centralne)
Przede wszystkim są to: gmachy władz państwowych, krajowych i gminnych, budynki władz wojskowych i urzędów duchownych, gmachy reprezentacji publicznych i sądowe, wielkie zakłady komunikacyjne i handlowe.

Dalej: publiczne zbiory, akademie, zakłady dla sztuki i szkoły wyższe. (Budynki tej grupy mogą stać w bardzo wielkich miastach także poza śródmieściem).

kontenery na gruz poznań

W szczególności: ratusz, główny kościół (katedra), giełda; budynek urzędu pocztowego, telegrafów i telefonów, muzea, biblioteki, banki, wreszcie hotele itd.

W miastach stołecznych należą nadto do śródmieścia: pałace domu panującego (często jako zamki obronne i zwyczajne), pałace szlachty, książąt kościoła, poselstw itd.

Bardzo pożądane są we wnętrzu miasta mniejsze ogrody miejskie i skwery z zielenią.

kontenery na gruz poznań