Estetyka miasta - Archiwum

Znajdziesz tutaj wiadomości powiązane z zasadami estetyki miasta. Dowiesz się, na czym polega tak na prawdę sztuka budowania estetycznych miast. Po tej lekturze będziesz wiedział jak rozprowadzić wodę w terenie i jak zaplanować układ zabudowań wraz z ulicami. Jeśli zastanawiałeś się jak dobierana jest roślinność to dobrze trafiłeś. Postaramy się odpowiedzieć na nurtujące pytania jak unikać brzydoty tworząc ładne, miejskie ogródki. Dosadnie zostały opisane błędy projektowe w budownictwie.

13 lip 2016

Ogródki w mieście

Ogródki przed domami należy opatrzyć ogrodzeniami, przejrzystymi nie tylko od ulicy ale także od strony sąsiada, i to mniej więcej na 2 m. w głąb, aby wzrok przechodnia padał na zieleń. W ten sposób osiąga się tę korzyść, że dochodzące do samej ulicy mury albo parkany nie szpecą jej widoku. Przykre wrażenie sprawia, jeżeli ogrody […]
13 lip 2016

Unikanie brzydoty

Wymagania piękna pociągają za sobą konieczność zapobiegania brzydocie. Ogólnie należy powiedzieć, że wszystko, co uchybia pięknu, można nazwać brzydkim. Do tego, co się już wyżej o tym przedmiocie powiedziało, uważamy za potrzebne dodać jeszcze następujące uwagi: Nawet najlepiej pod względem artystycznym ułożony plan nie może dać pięknego miasta, jeśli jego czynniki, tj. budynki nie są […]
13 lip 2016

Sposób budowy zależny od okolicy

W ogóle można by sobie bardzo życzyć, aby przy zabudowaniu wszelkich osad styl narodowy, związany z krajem i klimatem, jednym słowem rodzimy, nadawał im budowlany charakter i pewną właściwość. Unikać zaś stanowczo należy egzotycznych i krótkotrwałych, modnych stylów. Style rodzime posiadają tak obfite bogactwo kształtów, mających pierwiastki dalszego rozwoju, że zapożyczanie się u obcych stylów […]
13 lip 2016

Nudne ujednolicenie

Nudne i brzydkie ujednostajnienie powstaje przy zakładaniu nowych dzielnic przez dawanie im za podstawę planów o schematycznym, prostokątnym zabudowaniu i przez wykonywanie ich po większej części w sposób szablonowy. Następstwem tego jest, że w najrozmaitszych krajach nowe dzielnice są do siebie podobne, jak dwie krople wody. Wystarczy tylko przeciwstawić widoki starych miast z fotografiami dzisiejszych […]
13 lip 2016

Miejska roślinność a estetyka

Roślinność przynosi miastu nie tylko niezmierne korzyści zdrowotne, lecz przyczynia się prócz tego bardzo do jego upiększenia. Jednakże i w tym kierunku trzeba się wystrzegać przesady. Obsadzać wszystkie ulice alejami i zaopatrywać je w ogródki przed domami byłoby nie tylko nadmiarem lecz także zanadto kosztownym. Zupełny brak placów i ulic architektonicznych w nowych dzielnicach nie […]
13 lip 2016

Ozdobienie miasta

Wyposażenie i ozdobienie dróg komunikacyjnych jest bardzo ważne dla wrażenia, jakie miasto wywołuje pod względem estetycznym. Nie powinno się tej sprawy pozostawiać przypadkowi, lecz trzeba do tego celu zmierzać świadomie i ze zrozumieniem artystycznym. Przy artystycznym zdobieniu miasta wysuwa się na pierwszy plan sprawa pomników, a zwłaszcza ich umieszczanie. Są one najpiękniejszą ozdobą miasta. Zatem […]
13 lip 2016

Planowanie rozkładu ulic

Jeżeli miasto już posiada bardzo długie ulice proste, lub jeżeli wymagają tego warunki miejscowe i komunikacyjne, dobrze jest przerywać ich jednostajność w pewnych odstępach małymi budynkami, pomnikami, lub grupami drzew, aby oko miało na czym spocząć. Jednostajność długiego rzędu domów powinno się łagodzić przez wysunięcie lub cofnięcie pewnych ich partyj, albo przez miejscowe rozszerzenie ulicy; […]
13 lip 2016

Błędne projektowanie w budownictwie

Jako klasyczny przykład złego założenia ulicy możemy podać niemożliwie długą “Thaliastrasse” w XVI dzielnicy Wiednia. Ta ulica, prosta jak struna o długości 2375 m. z równymi i jakby heblowanymi ścianami domów, nieozdobiona rzędami drzew, jest obrazem nudy i pustki. Rzadko tylko można dojrzeć jej koniec, gdyż przeważnie zasłaniają widok kurz, opary, lub mgła. Nadto ma […]
13 lip 2016

Rozmieszczenie ulic

Przekrój podłużny poziomu placów i ulic nie musi zawsze być równym; wklęsły w swej długości poziom wywołuje przyjemne estetyczne wrażenie, natomiast wypukły, albo co gorzej wyraźnie garbaty przebieg ulicy działa wręcz przeciwnie, gdyż wozy i przechodnie znikają przed patrzącym poza wzniesieniem. Brzegiem skarpy, ograniczającej wyżynę, nie powinno się w zasadzie prowadzić ulic, lecz raczej w […]
13 lip 2016

Rozmieszczenie zabudowań

Nawet w bardzo wielkim mieście, pożałowania godny sposób zbyt zwartego zabudowania parcel można zastosować tylko co do śródmieścia, ponieważ i tak zmiany w niem są niemożliwe. Zresztą utrzymanie zwartego sposobu budowania w śródmieściu nie przedstawia tak wielkiego niebezpieczeństwa, ponieważ w niem przebywa po większej części zamożniejsza część ludności i dzielnica ta służy przeważnie dla celów […]