Komunikacja miejska - Archiwum

W tej kategorii odnajdziesz informacje powiązane z komunikacją miejską w szybko rozrastającym się mieście. Dowiesz się, jak projektowane są linie kolejowe i jak działa komunikacja zamiejscowa. Po tej lekturze będziesz wiedział z jakich składników tworzone są ulice i drogi. Jeśli zastanawiałeś się jak organizowany jest ruch tramwajowy to dobrze trafiłeś. Odpowiemy na nurtujące pytania jak opanowana jest komunikacja okrężna. Wyjątkowo zostało opisane zagadnienie organizacji ruchu samochodów.

9 lip 2016

Opanowanie komunikacji

Inny sposób opanowania ożywionej komunikacji w miejscu spotkania się kilku ulic (plac gwieździsty) polega na zarządzeniu, że wozom wjeżdżającym nie wolno przejeżdżać dowolnie przez plac, lecz muszą jechać zawsze w jednym kierunku (np. na lewo) aż do skrętu w ulicę, do której zmierzają. Dla pieszych jest przejście w poprzek przez plac gwiaździsty przy ożywionej komunikacji […]
9 lip 2016

Kolej okrężna

W bardzo wielkich miastach okaże się bezwarunkowo konieczne przeprowadzenie ruchu przejściowego na kolejach okrężnych, które omijają miasta. Do tego zarządzenia zmuszają: brak miejsca w obrębie miasta i trudności komunikacyjne. Przy ruchu towarowym będzie potrzebny podział na towary zwyczajne i przewożone całymi wagonami np. węgle, dla których należy urządzić osobne załadowanie. W gęsto zaludnionych krajach, w […]
9 lip 2016

Plan poglądowy

Przy projektowaniu ogólnej sieci komunikacyjnej dla bardzo wielkiego miasta nieodzownym jest sporządzenie planu poglądowego, przewidującego wszelkie możliwości. Błędem byłoby projektowanie pojedynczymi kawałkami, również o braku przezorności świadczyłoby projektowanie linii tylko dla dzielnic już gęsto zaludnionych; należy linie projektować także dla słabo zaludnionych części miasta, o ile rokują nadzieje przyszłego rozwoju. Amerykanie budują koleje nie tylko […]
9 lip 2016

Organizacja ruchu

Do środowiska życia miejskiego, w którym się skupia cały handel i życie ludzkie, do jądra miasta, powinno się móc dotrzeć za pomocą wszelkich środków komunikacyjnych. Dla ruchu pieszych i wozów nie przedstawia to trudności, natomiast dla przeprowadzenia komunikacji na szynach potrzebne są osobne zarządzenia. W bardzo wielkich miastach nie uchodzi zakładać szyny na powierzchniach komunikacyjnych, […]
9 lip 2016

Ruch tramwajowy

Tramwaj ma za zadanie, jak wyżej powiedziano, przeprowadzić regularną komunikację przewozową wewnątrz miasta we wszystkich kierunkach. Linie tramwajowe powinny przeto tworzyć sieć, obejmującą w stosunku do gęstości zaludnienia i zabudowania cały obszar miasta. Sieć tramwajowa powinna się pomieścić na powierzchniach komunikacyjnych i mieć dostateczną ilość odpowiednio rozłożonych przystanków. Zadaniem tramwaju jest też utrzymanie pewnego i […]
9 lip 2016

Mosty oraz rodzaje ruchu miejscowego

W mieście leżącym nad drogami wodnymi należy, celem stworzenia swobodnej komunikacji, rozdzielić stosownie do jego obszaru odpowiednią ilość mostów. Ponieważ na mostach komunikacja się zgęszcza, przeto wymiary torów mostowych powinny być znaczniejsze, a więc trzy wozowy tor winien mieć co najmniej 8’00 m., chodniki dla pieszych 2’50—3’00 m. szerokości. Rodzaje ruchu miejscowego. Podzielić je można […]
9 lip 2016

Składniki dróg i ulic

Są to: tory jezdne, chodniki (trotuary), rzędy drzew, dalej pasy ziemne, ogródki przed domami i wreszcie trawniki, rozciągające się wzdłuż rzędów drzew z ławeczkami do siedzenia. Ogródki i trawniki upiększają wygląd ulic i przyczyniają się do zwężenia ich, jeżeli są zbyt szerokie i do zmniejszenia kurzu. Od sposobu wykonania nawierzchni ulicznej i drogowej (brukowania, betonowania, […]
9 lip 2016

Połączenia uliczne

Co do połączeń ulicznych wypada nadmienić, co następuje. Nie jest bezwarunkowo konieczną rzeczą, jako też nie zawsze możliwą, żeby drogi komunikacyjne przecinały się pod kątem prostym, lecz jest to pożądane dla uniknięcia ostrych kątów; stąd należy kierunki ulic, o ile możności do tego warunku zastosować. Ostre kąty ulic należy przyciąć. Miejsca krzyżowania ważnych ulic komunikacyjnych […]
9 lip 2016

System sieci komunikacyjnej

Dla dobrej orientacji w mieście jest rzeczą nader ważną, ażeby w jego sieci komunikacji (tj. sumie wszystkich arterii komunikacyjnych) wyraziście występowały główne kierunki ulic i zwracały się stanowczo ku pewnemu celowi. To ułatwia niezmiernie całą komunikację. Układ ulic promieniowych i obwodowych wyróżnia się właśnie tą zaletą wobec innych systemów. Ten najnaturalniejszy i najprostszy układ polega […]
9 lip 2016

Place

Do tego krótkie objaśnienie: Place są to najważniejsze powierzchnie miasta. O ile odbywają się na nich targi, nazywają się pospolicie po polsku rynkami. Wyraz ten pochodzi z niem. Ring (pierścień). Polacy przejęli to znaczenie wyrazu rynek ze Śląska, gdzie Ring oznacza główny plac w mieście. Wolnicami nazywamy place, na których wolno było sprzedawać swe towary […]