Ogólne zasady - Archiwum

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące historii powstawania miast. Dowiesz się, w jaki sposób rozrasta się miasto i jak kierować jego rozwojem. Po tej lekturze będziesz wiedział jak ważne jest zarządzanie budową miejskich przestrzeni. Jeśli zastanawiałeś się jak przeciwdziałać ciasnocie to dobrze trafiłeś. Postaramy się odpowiedzieć na nurtujące pytania w jaki sposób odbywają się ruchy powietrza. Wyjątkowo zostało opisane zagadnienie dostosowywanie planów miasta do miejscowych warunków.

9 lip 2016

Sporządzenie planów

Prawda, że sporządzenie takich wytworów nie wymaga wielkiego trudu i umysłowego wysiłku, oraz pociąga za sobą tylko nieznaczne koszta, ale plany same nie przedstawiają żadnej wartości, a nawet działają wprost szkodliwie. Przeprowadzenie natrafia na ogromne techniczne, prawne i finansowe trudności, które często tylko przemocą można rozwiązać. Następstwem tego są spory i procesy bez liku z […]
9 lip 2016

Dostosowanie do czasowych i miejscowych warunków

Plan zabudowania wtedy tylko można uznać za dobry i przydatny, gdy odpowiada ściśle czasowym i miejscowym warunkom osady. Plan musi z jednej strony liczyć się z potrzebami czasu, lecz z drugiej winien przystosować się do ukształtowania terenu, a nadto, uwzględniać granice własności. Postępowanie takie jest nie tylko naturalne, lecz także, jak już na początku wykazano, […]
9 lip 2016

Plan miasta

To punkt krytyczny. Jeżeli się tej chwili nie wyzyska i nie ustali planu zabudowania, to promienie zabudują się tak gęsto, że niema już między nimi luk, które  by powstały z ogrodów, pól ornych lub łąk, aby można tanim kosztem poprowadzić ulice do wycinków; albo zabudowanie wycinków rozwój a się samowolnie i nieregularnie, bez uwzględnienia celowego […]
9 lip 2016

Rodzaj i zakres pracy przy budowaniu miast

Ustanowienie planu zabudowania ma ustalić na przyszłość uregulowane zabudowanie odnośnej osady. Przy tym należy mieć na oku całość przedsięwzięcia, a nie zadowalać się chwilowymi stosunkami. Praca ta nie może ograniczać się do pojedynczych części, lecz musi objąć cały obszar miasta, gdyż w przeciwnym razie nie będzie dziełem jednolitym, lecz nieprzydatną łataniną. Przede wszystkim trzeba wyznaczyć […]
9 lip 2016

Nazwy ulic, placów i dzielnic

Dobrze dobrane nazwy dróg komunikacyjnych i dzielnic przyczyniają się w znacznej mierze do charakterystyki miasta. Jakże marnymi wydają się nam nieraz w miastach i miejscowościach nazwy ulic o przeważnie prostych, nic nie mówiących określeniach, jak ulica szkolna, koszarowa, rolna, ogródkowa, gazometrowa, albo nowa, pocztowa, polna, fabryczna, szpitalna i łazienna. To samo odnosi się do niestosownych […]
9 lip 2016

Ruchy powietrza w mieście

Przy zakładaniu miasta należy także zwracać uwagę na najczęstsze ruchy powietrza, a więc na przeważnie panujące wiatry. W tych okolicach Europy, w których w powietrzu działają prądy atlantyckie, przeważają wiatry zachodnie (północno-zachodnie, zachodnie i południowo-zachodnie). Przynoszą one miastu z pól wiejskich, gór i lasów świeże i czyste powietrze, a spędzają w przeciwnym kierunku złe i […]
9 lip 2016

Przestronność – ciasnota

Czasy, w których żyjemy, stoją pod hasłem wielkiego rozmachu. Świadczą o tym potężne, olbrzymie dzieła, przedsiębiorstwa i urządzenia na wszystkich polach kultury, a zwłaszcza techniki. Ciekawym jest jednak objaw, że w systemie nowoczesnych mieszkań, rzecz ma się wręcz przeciwnie. W dawniejszych czasach przeważała w sposobie budowania wielka przestronność, tak dobrze w założeniu całości, jak we […]
9 lip 2016

Podporządkowanie się całości

Pojęcie ustroju społecznego wymaga, by jednostka podporządkowała się ogółowi. Tak też w społeczności miejskiej muszą właściciele domów i gruntów, jako też korporacje i warstwy ludności podporządkować swój interes dobru publicznemu. Bez takiego podporządkowania ani zabudowanie ani rozszerzenie tak wielkiego organizmu, jakim jest miasto, nie może przyjść do skutku. Dlatego należy zawsze baczyć przede wszystkim na […]
9 lip 2016

Doniosłość zarządzeń przy budowie miast

Linie planu zabudowania miasta są zwykle po wszystkie czasy jakoby spiżowym rylcem wyryte w jego obrazie. Gdy się otwiera projektowaną ulicę, upływa zazwyczaj aż do zupełnego jej zabudowania szereg lat, a nawet całe dziesiątki. Ulica pozostaje niezmienioną aż do czasu, kiedy stojące przy niej budynki stają się nieużyteczne albo z powodu zupełnego zniszczenia (zwyczajny dom […]
8 lip 2016

Rozwój miast

Miasto, jest organizmem nie ukończonym lecz wciąż rosnącym. W jego dalszym rozwoju mogą nastąpić warunki i okoliczności, których na razie nie można przewidzieć np. nieprzewidziane wymagania i środki komunikacyjne, budowle i urządzenia w wielkim stylu itp. Dla tych powinno i musi być miejsce w obrębie miasta i niewolno odbierać możności znalezienia go przez przedwczesne ustalenie […]