Zieleń w mieście - Archiwum

26 sty 2017

Zieleń w mieście cz. 15

Jest to nowy typ miasta, umożliwiający radykalną reformę mieszkaniową, zapewniający przemysłowi i rzemiosłu korzystne warunki produkcji, a zachowujący nadto znaczną część obszaru miejskiego na cele ogrodowe i rolnicze. W myśl tych zasad powstały: w Niemczech ogrodowe miasta Frohnau pod Berlinem i Hellerau pod Dreznem, którym uśmiecha się piękna przyszłość. W naszej monarchii zrobiono niedawno pierwszą […]
26 sty 2017

Zieleń w mieście cz. 14

W Anglii zbudowano już kilka takich miast ogrodowych w pobliżu znacznych środowisk przemysłu np. w Bourn-ville, Port Sunlight i Earswick. Te osady robotnicze rozwijają się bardzo dobrze; chęć do pracy, siły fizyczne, swoboda umysłu i zdrowie mieszkańców podnoszą się widocznie. Gdy jednak potrzebę mieszkań, odpowiadających naturalnemu sposobowi życia, odczuwają nie tylko koła robotnicze, lecz słusznie […]
26 sty 2017

Zieleń w mieście cz. 13

O miastach ogrodowych. W ostatnich czasach daje się spostrzegać nader pocieszający odruch przeciw nienaturalnemu, zbytniemu skupianiu się ludzi w miastach. Objawia on się w tworzeniu miast ogrodowych, w których wszystkie budynki, wzniesione systemem i otoczone zielenią, stoją niejako w ogrodzie. Taki sposób zabudowania ma Umożliwić ludziom powrót do naturalnego życia na wsi, a zwłaszcza wyswobodzić […]
26 sty 2017

Zieleń w mieście cz. 12

Jeżeli są w pobliżu lasy, trzeba je za wszelką cenę utrzymać i o ile możności, powiększać, aby się stały niejako 1 a-sami nietykalny mi w interesie zdrowotności miasta. Tworzenie tych wszystkich mniejszych i większych obszarów z zielenią wewnątrz i naokoło miasta wymaga oczywiście wielkich nakładów. Ponieważ jednak ludzie skupiają się coraz więcej i to niepomiernie […]
26 sty 2017

Zieleń w mieście cz. 11

Ulice promieniowe, wiodące przez pas, które wypadnie wykonać jako aleje, oraz budowle wśród zieleni, które tamże muszą znaleźć umieszczenie, nie zrobią ujmy celowi i przeznaczeniu tych wielkich wolnych przestrzeni. Pojedyncze części pasa otaczałyby wtedy miasto jak zielony naszyjnik ze szmaragdów. Jeśli silny wzrost miasta będzie się utrzymywał nadal, trzeba będzie w przyszłości pomyśleć o założeniu […]
26 sty 2017

Zieleń w mieście cz. 10

Można by to osiągnąć tylko w ten sposób, żeby się na obwodzie miasta sadziło pierścień leśny o szerokości jednego lub kilku nawet kilometrów, a więc pas zieleni naokoło miasta. Wówczas niezliczone zastępy mieszkańców, a zwłaszcza biedniejsze warstwy ludności podmiejskiej, mogłyby wydostawać się w krótkim czasie i we wszystkich kierunkach ulicami promieniowymi na pas zieleni. W […]
26 sty 2017

Zieleń w mieście cz. 9

Do urządzeń ogrodowych można także zaliczyć w obszerniejszym słowa znaczeniu domy pojedyncze stojące wśród ogrodów. To są wille ludzi zamożnych wśród parków, jako też t. zw. kotaże, czyli ustronia, i to ustronia z wiatami, dla ludzi zamożnych i ustronia dla urzędników i robotników, składające się z małych domków mieszkalnych. Aby, o ile możności, wszyscy mieszkańcy […]
26 sty 2017

Zieleń w mieście cz. 8

Otwarto ogródki dla rodzin, dla robotników, kolonie z altanami i ogród kiszreberowskie (t. zw. od wielkiego przyjaciela ludzkości i lekarza Dra Schrebera). Ogródki takie założone na jedną modłę, o wymiarze 100—500 m. kw., leżą nie bezpośrednio obok mieszkań, lecz gdziekolwiek na stosownym terenie w mniejszych lub większych grupach. Są to urządzenia dobroczynne, stworzone przez jednostki […]
26 sty 2017

Zieleń w mieście cz. 7

Jak wielkie znaczenie ma roślinność dla piękna miasta, jak ożywia i upiększa krajobraz, jak podnosi i uwydatnia dzieła architektury, wyłożył to znakomicie Camillo Sitte w swej rozprawie (o zieloności wielkomiejskiej) »Grossstad t-Grün«. W szerszym znaczeniu można by mówić ,,o zieleni miejskiej“ (Stadtgrün). Różne są sposoby stworzenia miejsc wypoczynku dla dorosłych i młodzieży miejskiej. Dla dorosłych […]
26 sty 2017

Zieleń w mieście cz. 6

Miasto bez zieleni przypomina pustynię kamienistą, jest wystawione na pastwę żaru słonecznego i kurzu, które wytwarzają niezdrową atmosferę. Zieleń i kwiaty ożywiają i upiększają miasto, drzewa i krzewy wstrzymują wytwarza nie się pyłu i tumanów kurzu, drzewa dają chłodzący cień i wyziewami swymi poprawiają skład powietrza; parki i ogrody tworzą zbiorniki świeżego powietrza wśród mas […]