Budowa miast i jej znaczenie - Archiwum

Odnajdziesz tutaj informacje związane ze znaczeniem budowy miast dla rozwoju człowieka. Dowiesz się, jak warunki należy spełnić by budowę nazwać nowoczesną. Po tej lekturze będziesz wiedział czym jest związek architektów oraz jakimi zasadami kieruje się ekonomia budownictwa.

8 lip 2016

Ekonomia budownictwa

Fachowo wykonany plan zabudowania ułatwia też jak najtańsze wykonanie niezbędnych prac przedwstępnych, ponieważ uwzględnia warunki terenu, stosuje trasy drogowe i inne zarządzenia do poziomu i oszczędza tym samem kosztownego skopywania i nasypywania. To wszystko wykazuje ogromną wartość ekonomiczną planu zabudowania. Nadto, w razie nieistnienia takiego planu, powstają przy każdej rozprawie władzy budowniczej, jeżeli się rozchodzi […]
8 lip 2016

Związek architektów

Wobec ogromnej doniosłości budowy miast i jej dodatniego oddziaływania na rozwój i rozkwit miast i miejscowości, każde państwo powinno w dobrze zrozumianym własnym interesie ująć w swoje ręce kierownictwo i popieranie tej sprawy przez wydanie w drodze ustawy potrzebnych postanowień dla ustalenia i wykonania planów, jak niemniej przez stworzenie osobnych katedr dla budowy miast. Centralny […]
8 lip 2016

Sztuka budowlana

Zaradzenie złemu było przeto konieczne, należało znaleźć środki i drogi, umożliwiające uregulowaną i organiczną zabudowę miast. I tak powstał w okresie ostatnich dziesięcioleci osobny dział sztuki budowniczej, budownictwo miast, krótko mówiąc budowa miast, która to gałąź wskutek poczynionych doświadczeń i głębokich, a rozległych studiów i prac wybitnych przedstawicieli sztuki budowniczej zajęła bardzo zaszczytne stanowisko. Jej […]
8 lip 2016

Nowoczesna budowa miast

Mimo że budowa miast wpływa ogromnie na rozwój i przez to oddziaływa na dolę i niedolę ich mieszkańców, zrozumienie jej istoty i dodatniego wpływu, który słusznie oceniał już świat starożytny, acz w późniejszych czasach znowu poszło w zapomnienie, nie przeniknęło dotąd jeszcze dostatecznie do szerszych warstw ludności, także budownictwo miast nie doczekało się jeszcze uregulowania […]