Kolej okrężna

kolej-okreznaW bardzo wielkich miastach okaże się bezwarunkowo konieczne przeprowadzenie ruchu przejściowego na kolejach okrężnych, które omijają miasta. Do tego zarządzenia zmuszają: brak miejsca w obrębie miasta i trudności komunikacyjne.

Przy ruchu towarowym będzie potrzebny podział na towary zwyczajne i przewożone całymi wagonami np. węgle, dla których należy urządzić osobne załadowanie.

W gęsto zaludnionych krajach, w których wielkie miasta leżą blisko siebie, występuje potrzeba połączenia ich ze sobą za pomocą bardzo szybko bieżących elektrycznych kolei osobowych. Projektowane są one pomiędzy Berlinem a Hamburgiem, Kolonią a Düsseldorfern i pomiędzy innymi bardzo wielkimi miastami. Ponieważ te koleje łączą jedynie miasta sąsiednie i to tylko pomiędzy sobą, można by je nazwać kolejami sąsiedzkie mi.

kuba last minute berlin

Urządzenia kolejowe można podzielić na urządzenia komunikacyjne i urządzenia ruchowe. Pierwsze, dworce osobowe i towarowe, związane są z miejscowością, ponieważ zwykle łączą się ściśle z siecią komunikacji miejskich, przeto nie można i nie powinno się ich przesuwać z miejsca na miejsce. Już przy zakładaniu należy uwzględnić możność powiększenia ich w przyszłości.

Urządzenia zaś ruchowe tj. stacje oporządcze, dworce zestawcze, tory zestawcze, warsztaty, remizy dla lokomotyw, magazyny i rampy do przeładowywania nie są zależne od danej miejscowości i można je wedle potrzeby przenosić, a nawet z wielu już omówionych względów korzystną rzeczą jest umieszczać je poza obrębem zabudowanego obszaru miasta.

kuba last minute berlin

To Cię zainteresuje:

– rolki do wózków paletowych
– Sauna sucha na zamówienie producent