Komunikacja zamiejscowa – koleje

kolejeKoleje pierwszorzędne, czy to główne, lub okoliczne (zwane także kolejami miejscowymi), które biegną do miast z wszystkich stron świata, powinni do nich dochodzić w sposób celowi najodpowiedniejszy, powinny się łączyć ze sobą i z liniami okrętowymi, aby sprostały następującym wymaganiom.

Podług wyłuszczonej powyżej zasady decentralizacji należy dworce kolejowe w obrębie miasta odpowiednio rozdzielić, aby ruch nie tłoczył się w jednej okolicy, lecz żeby powstał wygodny rozdział między komunikacją dośrodkową i odśrodkową. Odnosi się to zarówno do ruchu osobowego jak i ruchu towarowego. Dalej, by zapowiedz wzajemnemu przeszkadzaniu sobie, należy oddzielić ruch osobowy od ruchu towarowego, urządzać oddzielne dworce osobowe i towarowe. Pierwsze wymagają dobrego połączenia ze środkami komunikacyjnymi śródmieścia, drugie zaś z siedliskami handlowymi i przemysłowymi w mieście.

fit catering wrocław

Dalszym wymaganiem jest korzystne przeprowadzenie obu rodzajów ruchu z jednej linii kolejowej na drugą, a nadto uregulowanie wzajemnego stosunku między komunikacją osobową i ruchem towarowym. W końcu musi być zapewniony ruch przewozowy (tranzytowy) na kolejach głównych dla przewozu osób i towarów, a zwłaszcza w czasach wojennych dla przewozu wojsk. Pomocne mogą być przy tym w razie potrzeby także koleje miejskie.

fit catering wrocław

To Cię zainteresuje:

– chodniki dywanowe
– dostawcy erp