Linie kolejowe

linie-kolejoweŻeby linie kolejowe przechodziły przez obszar miasta, jest rzeczą konieczną i pożądaną, byleby nie prowadzono ich nigdy w równym poziomie, lecz bezwarunkowo jako koleje nadziemne lub podziemne; w przeciwnym razie stają się przeszkodą dla komunikacji i rozwoju miasta w przestrzeni.

W przewidywaniu, że ruch kolejowy się powiększy, należy już przy projekcie uwzględnić w razie potrzeby możność pomnożenia torów przez rozszerzenie nasypu. Zwłaszcza przy kolejach głównych potrzebna jest taka oględność, aby możliwym było opanowanie nawet wielkiego wzmożenia się ruchu. Potrzeba przy tym będzie: jednego toru podwójnego (a więc dwóch par szyn) dla komunikacji w odległą dal w obu kierunkach; jednego toru podwójnego dla ruchu towarowego; dwóch torów podwójnych dla komunikacji miejscowej, która chwilami rośnie w nieskończoność.

wałek pa6

Ponieważ uznano, że koleje miejskie ze względów praktycznych powinny sięgać aż do pobliskiej okolicy, należy jeden z wymienionych torów podwójnych na ten cel przeznaczyć.

Należałoby przeto założyć cztery tory podwójne (osiem par szyn). Tę ilość uznać należy tylko za normalne żądanie, gdyż w miastach światowych może i ta ilość nie starczy.

Dobre prowadzenie linii kolejowych w mieście i przez obszary miejskie ma także wielką doniosłość pod względem strategicznym, zwłaszcza, jeżeli odnośna miejscowość tworzy węzeł dla kilku linii kolejowych. Wobec żądania nowoczesnej sztuki wojennej, aby w razie mobilizacji możliwe było szybko przerzucić armie na teren wojenny, ma to olbrzymie znaczenie tak dla początku wojny, jak również dla dalszego jej przebiegu.

wałek pa6

Z natury rzeczy wynika, że przy projektach dotyczących miasta tak budowniczy jako też technik kolejowy nie powinni nigdy działać samodzielnie, lecz powinni dążyć ręka w rękę do wspólnego celu, tj. do organicznego i korzystnego rozwiązania sprawy komunikacji.

To Cię zainteresuje:

– elegancka sukienka na studniowke
– holowanie w krakowie