Mosty oraz rodzaje ruchu miejscowego

ruch-pieszychW mieście leżącym nad drogami wodnymi należy, celem stworzenia swobodnej komunikacji, rozdzielić stosownie do jego obszaru odpowiednią ilość mostów. Ponieważ na mostach komunikacja się zgęszcza, przeto wymiary torów mostowych powinny być znaczniejsze, a więc trzy wozowy tor winien mieć co najmniej 8’00 m., chodniki dla pieszych 2’50—3’00 m. szerokości.

Rodzaje ruchu miejscowego.

Podzielić je można na trzy grupy: ruch pieszy, konny i wozowy. Ostatnia obejmuje następujące rodzaje:

Ruch kolarski,

Ruch za pomocą luźnych powózek wszelkiego rodzaju,

Ruch za pomocą wozów posługujących się linami jako
przewodami elektrycznymi i tramwajowy i

Ruch za pomocą kolei miejskiej.

Zastanówmy się pokrótce nad wszystkimi tymi rodzajami z osobna.

usługi sprzątania olsztyn

Ruch pieszy
Wymaga, jako największy, także najtroskliwszej opieki. Przechodniów należy zabezpieczyć od uszkodzenia przez powózki i od upadku za pomocą podniesionych chodników i wysepek ratunkowych, poręcz i barier. Chodzenie po długich drogach w lecie należy uprzyjemnić przez założenie alej.

Ruch konny
Szlachetny sport jazdy konnej traci coraz więcej zwolenników z powodu konkurencji innych sportów. Mimo to należy w obrębie miasta urządzić kilka torów dla jeźdźców, a to dla użytku kawalerii i policji konnej. (W Wiedniu urządzono jedne z alei wiodących na “Ringstrasse” jako aleję dla jeźdźców).

usługi sprzątania olsztyn

Ruch kolarski
Ponieważ jazda na kole jest szczególnie na prowincji bardzo ożywiona, gdzie tworzy najłatwiejszy środek komunikacji z okolicą, przeto należy dla ułatwienia jej, jako też dla bezpieczeństwa przechodniów, urządzać obok dróg w miarę potrzeby także stosowne tory odrębne dla kolarzy.

To Cię zainteresuje:

– medalówki
– oświetlenie led przeciwwybuchowe ex