Nazwy ulic, placów i dzielnic

nazwy-ulicDobrze dobrane nazwy dróg komunikacyjnych i dzielnic przyczyniają się w znacznej mierze do charakterystyki miasta. Jakże marnymi wydają się nam nieraz w miastach i miejscowościach nazwy ulic o przeważnie prostych, nic nie mówiących określeniach, jak ulica szkolna, koszarowa, rolna, ogródkowa, gazometrowa, albo nowa, pocztowa, polna, fabryczna, szpitalna i łazienna. To samo odnosi się do niestosownych nazw dzielnic.

Zasadą powinno być, aby nie usuwać z dawna utartych starożytnych nazw ulic i placów; są one zazwyczaj pierwotne i charakterystyczne i należą do historii miasta (np. w Wiedniu: Graben, Freyung, Am Gestade, Tuchlauben, Am Hof, Bognergasse, Seilerstätte, Kämtnerstrasse itd.).

Nowe ulice nie powinny zawdzięczać swej nazwy błahym przypadkom, które szybko idą w zapomnienie np. że ulicę otwarto na dawnej roli, lecz dążyć trzeba do nazw o głębszym sensie, których znaczenie po wszystkie czasy będzie zrozumiałe.

kurs na koparke kraków

Wybierać przeto należy: nazwy podług geograficznego położenia miejsca lub kierunku, a więc stosownie do położenia nad wodą, na wzgórzach lub równinach, lub stosownie do kierunku ku górom, jeziorom, lasom lub miastom, a nawet krajom ościennym; nazwy o historycznym znaczeniu, przypominające wielkie dziejowe wydarzenia, ważne dla kraju lub miasta, nazwy na cześć wielkich i wybitnych mężów i kobiet narodu, domu panującego, kraju lub miasta; nazwy ku upamiętnieniu dobroczyńców, opiekunów i wybitnych obywateli miasta, nazwy od szczególnie wyróżniających się budynków i urządzeń miejskich, lecz tylko takich, których niema w mieście po kilka; wreszcie nazwy podług charakterystycznych okolic miasta lub podług szczegółowego celu dzielnic.

kurs na koparke kraków

To Cię zainteresuje:

– regeneracja turbin Gdańsk
– kursy jazdy Lublin
– holowanie w krakówie