Nudne ujednolicenie

nudne-ujednolicenieNudne i brzydkie ujednostajnienie powstaje przy zakładaniu nowych dzielnic przez dawanie im za podstawę planów o schematycznym, prostokątnym zabudowaniu i przez wykonywanie ich po większej części w sposób szablonowy. Następstwem tego jest, że w najrozmaitszych krajach nowe dzielnice są do siebie podobne, jak dwie krople wody. Wystarczy tylko przeciwstawić widoki starych miast z fotografiami dzisiejszych nowych dzielnic, aby stwierdzić ten fakt zasmucający.

Błędne postępowanie przy budowaniu polega na tym, że bez względu na charakter i rozmiary miejscowości, bez względu na krajobraz wznosi się budynki w sposób niedorzeczny i psujący harmonię.

poznań usuwanie śmieci

Przykrym jest widok, gdy do nastrojowego, jednolitego obrazu miasta wciska się pyszałkowato przeładowany budynek w odmiennym i obcym stylu, który wprowadza fałszywy ton w harmonijną całość1). Zdarza się też, że na przedmieściu dalszym lub w miejscowości za miejskiej wznoszą się domy czynszowe jak wieże, które tylko w śródmieściu ze względu na wysoką cenę gruntu mogłyby być cierpiane; zdarza się, że się buduje wielopiętrowe gmachy w małych miastach o wyłącznie niskich budynkach; że się w marnych mieścinach buduje kilkopiętrowe szkoły. Wszystko to dzieje się bez względu na rażące sprzeczności, jakie przez to powstają.

Świadczy to o zupełnym braku dobrego smaku i artystycznego poczucia, a przyczyną tego jest często “mania wielkomiejska”, która opanowuje niektóre miejscowości. Małe miasta chcą obecnie koniecznie mieć takie same gmachy, jak wielkie. Ponieważ jednak małe miasto nie posiada warunków i środków, aby się stać wielkim, gmachy takie wielkomiejskie stoją odosobnione i szpecą miasto nagimi murami ogniowymi i widokami brzydkich tyłów. Choćby zresztą w mieście było i więcej takich budynków, to bynajmniej miasteczko nie nabędzie przez nie cech wielkomiejskich, lecz co najwyżej będzie wyglądało jak przedmieście, albo jeszcze bardziej jak gmina podmiejska.

poznań usuwanie śmieci