Opanowanie komunikacji

kilka-plaszczyznInny sposób opanowania ożywionej komunikacji w miejscu spotkania się kilku ulic (plac gwieździsty) polega na zarządzeniu, że wozom wjeżdżającym nie wolno przejeżdżać dowolnie przez plac, lecz muszą jechać zawsze w jednym kierunku (np. na lewo) aż do skrętu w ulicę, do której zmierzają.

Dla pieszych jest przejście w poprzek przez plac gwiaździsty przy ożywionej komunikacji bardzo trudne, a nawet z niebezpieczeństwem życia połączone (np. przez “Praterstern” we Wiedniu). Aby tej trudności zaradzić, urządza się na środku placu okrągłe otwarte zagłębienia, otoczone balustradą, niejako krater uliczny, i prowadzi się do niego z chodników plac otaczających i z wylotów7 krzyżujących się ulic schody i dostępy podziemne. W ten sposób może przechodzień mimo największego ruchu wozowego na placu przejść szybko i bezpiecznie w dowolnym kierunku przez plac w poprzek.

berlin last minute wakacje

Do urządzeń, służących do ułatwienia komunikacji pieszej, można by dodać jeszcze inny. Przy krzyżowaniu się dwóch ulic z ożywioną komunikacja przeprowadza się chodniki w obu kierunkach pod krzyżującymi się torami jezdnymi, tak, że powstaje pod ziemią prostokąt tunelów chodnikowych, które łączy się z ulicą schodami albo wprost z ulicy, albo, w braku miejsca, z czterech narożników domów.
Z tych wskazówek i prób wynika, że trzeba będzie olbrzymią komunikację w miastach milionowych rozdzielić w przyszłości na kilka poziomów, z zastosowaniem osobnych zarządzeń. Oczywiście będzie to konieczne tylko w miejscach najżywszego ruchu miejskiego t. j. w śródmieściu i na głównych drogach komunikacyjnych, a nie w całym mieście.

Rozwiązanie tego z pewnością doniosłego zagadnienia komunikacyjnego w miastach światowych można by sobie wyobrazić w sposób następujący:

berlin last minute wakacje

Nieodzownym jest warunek zasadniczy, tj. dostateczna szerokość dróg komunikacyjnych. Obok tego należy komunikację miejską prowadzić w kilku poziomach, przynajmniej w trzech tj.na poziomie miasta, pod ziemią i w wysokości piętrowej.

To Cię zainteresuje:

– schody chojnice
– schody drewniane chojnice
– schody drewniane w chojnicach
– Wynajem autolawet