Ozdobienie miasta

ozdobienie-miastaWyposażenie i ozdobienie dróg komunikacyjnych jest bardzo ważne dla wrażenia, jakie miasto wywołuje pod względem estetycznym. Nie powinno się tej sprawy pozostawiać przypadkowi, lecz trzeba do tego celu zmierzać świadomie i ze zrozumieniem artystycznym.

Przy artystycznym zdobieniu miasta wysuwa się na pierwszy plan sprawa pomników, a zwłaszcza ich umieszczanie. Są one najpiękniejszą ozdobą miasta. Zatem należy już w projekcie zabudowania wyszukać i oznaczyć dla nich odpowiednie miejsca. Ba, jeszcze więcej! Wypada nawet przy projektowaniu nowych placów, ulic i zarządzeń mieć wprost na uwadze tworzenie placów na pomniki, aby ze wzrostem miasta nie brakło takich placów, skoro zużyją się na ten cel istniejące już place, które tylko przez przypadek swego czasu powstały, albowiem nie jest obojętną rzeczą, na jakiem miejscu pomnik się stawia. Pomniki nie tylko przedstawiają sławnych mężów, najczęściej w postawie stojącej, ale także całe grupy jeńców na koniu; są także pomniki architektoniczne, jako też studnie, słupy pomnikowe, łuki tryumfalne i inne.

poznań wywóz gruzu

Przy stawianiu pomników uwzględnić trzeba dwie rzeczy. Naprzód miejsce musi być tak dobrane, aby były wyzyskane i uwydatnione wszystkie artystyczne jego zalety, a prócz tego musi istnieć pewna łączność wewnętrzna między miejscem a pomnikiem.

Pomnik i miejsce muszą sobie wzajemnie odpowiadać i być ze sobą w zgodzie. Na przykład mały pomnik na rozległym placu zginąłby wobec jego wymiarów, wielki zaś budynek przygniótłby go swym ogromem.

poznań wywóz gruzu