15 gru 2017

Warowność miasta cz. 4

Potrzeby mieszkaniowe, wyrażone w jednolicie rozłożonych blokach domów mieszkalnych, potrzeby handlowe i komunikacyjne odzwierciedlone w układzie ulic, rynku i targowisk pomocniczych, siedziba władz — ratusz, ośrodki życia duchowego kościoły i klasztory układają się w jednolitą bryłę, zamkniętą na zewnątrz pasmem murów. Ich rytmikę i moc podkreślają bramy i furty obronne oraz baszty i bastiony, strzegące […]
15 gru 2017

Warowność miasta cz. 3

Technika obronna, idąca w parze z rozwojem broni i techniką oblężniczą, stawia cały szereg zadań w układzie ulic, zakreślaniu obszaru miasta i w wyborze jego sytuacji. Siec ulic musi być rozłożona tak, aby kierować w sposób dogodny ruch kołowy do kilku bram, odpowiadających głównym traktom, idącym z zewnątrz do środka miasta. Układ ulic i ich […]
15 gru 2017

Warowność miasta cz. 2

Wciągnięte w orbitę ich polityki, czy to poddając się pod ich wpływy i władzę, czy utrzymując choćby w ograniczonym zakresie swą samodzielność, zaczyna ono odgrywać wielką rolę w życiu ówczesnym jako ośrodek obronny. Dążność do obrony swej samodzielności i podkreślenia swego znaczenia, do ochrony swego mienia i bytu mieszkańców od ciągłych najazdów i oblężeń, czy […]
15 gru 2017

Warowność miasta cz. 1

Wzmiankowane tu budowle i urządzenia powstają pod wpływem tych samych czynników i odpowiadają w ogólnym swym charakterze zadaniom miast współczesnych w pomniejszonej skali. W swojej epoce, odpowiednio do stanu ówczesnych środków i potrzeb techniki i sztuki budowlanej, stanowiły doskonały zespół, przemyślany wszechstronnie, oparty na zrozumiałych ściśle zagadnieniach chwili i ujęty w harmonijną całość konstrukcyjną, plastyczną […]
15 gru 2017

Gmachy publiczne cz. 2

Również bezpośrednio przy rynku lub w jego pobliżu staje kościół i klasztor, a dalej w miejscach najbardziej odpowiednich spichrze i browary, składy towarów, wzmiankowane wyżej sukiennice, młyn wodny i wiele innych budowli i. urządzeń, odpowiadających licznym, a ściśle określonym i dobrze zrozumianym potrzebom miasta. Niebezpieczne dla ogółu szpitale dla chorych zakaźnych lokowały się często poza […]
15 gru 2017

Gmachy publiczne cz. 1

Nie tylko układ budowli mieszkaniowych, ujęty w pewien ład i rytm, oraz dobrze obmyślany rozkład urządzeń przeznaczonych dla produktywnej pracy i handlu znamionują dojrzały i harmonijny organizm miasta średniowiecznego. Zalety te posiadają w równym, a często w wyższym nawet stopniu i inne części tego skomplikowanego zespołu budowlanego, jakim jest miasto gotyckie. Na rynku wznosi się […]
15 gru 2017

Dom mieszkalny cz. 2

W miarę znacznego wzrostu zaludnienia poczęto wznosić domy coraz wyższe, a jednocześnie dodawać i boczne i tylne oficyny, zabudowując niemal całą przestrzeń wolną dawniejszych podwórz i nadając ową cechę ciasnoty i braku światła, którą się dziś piętnuje powierzchownie a niesłusznie wszystkie miasta średniowieczne. A nie stanowiła ona bynajmniej części myśli przewodniej w założeniu urbanistycznym i […]
15 gru 2017

Dom mieszkalny cz. 1

Domy mieszkalne wznoszono wzdłuż ulic w jednolitych mniej więcej szeregach. Wzorowane początkowo na budynkach wiejskich, niewiele też się od nich różniły. Drewniane, słomą, gontem lub dachówką kryte, zwracały się frontem do ulicy, mając za sobą wydłużone w głąb posesji podwórze. Początkowo nie stykały się ze sobą, tworząc wolne niezbyt szerokie przejścia z podwórza na ulicę. […]
15 gru 2017

Charakterystyka ogólna cz. 2

Porównajmy z miastem współczesnym dojrzałe i rozkwitłe miasta średniowieczne, z których niejedno przetrwało w dawnym swym układzie do dni dzisiejszych, wniknijmy w jego konstrukcję, w charakter życia ówczesnego, starajmy się ożywić obraz codziennego ruchu i zajęć, zastygły w pełnej wyrazu bryle miasta i w jego szczegółach architektonicznych. Odrzućmy choć w części zarzut ciasnoty, zrodzonej raczej […]
15 gru 2017

Charakterystyka ogólna cz. 1

Rozwój kupiectwa i zróżniczkowanie różnych gałęzi handlu i rzemiosła odbija się wkrótce na układzie miasta, a czynnik gospodarczy w znacznym stopniu nakłada na nie swe piętno. Oprócz rynku głównego, tworzą się w miejscach odpowiednich specjalne targowiska, przeznaczone dla handlu ziemiopłodami, targowiska świńskie, końskie, sienne, rybne itd. Przy rynku zwykle powstaje ośrodek, w wielkim poszanowaniu będącego, […]