9 lip 2016

Place

Do tego krótkie objaśnienie: Place są to najważniejsze powierzchnie miasta. O ile odbywają się na nich targi, nazywają się pospolicie po polsku rynkami. Wyraz ten pochodzi z niem. Ring (pierścień). Polacy przejęli to znaczenie wyrazu rynek ze Śląska, gdzie Ring oznacza główny plac w mieście. Wolnicami nazywamy place, na których wolno było sprzedawać swe towary […]
9 lip 2016

Linie kolejowe

Żeby linie kolejowe przechodziły przez obszar miasta, jest rzeczą konieczną i pożądaną, byleby nie prowadzono ich nigdy w równym poziomie, lecz bezwarunkowo jako koleje nadziemne lub podziemne; w przeciwnym razie stają się przeszkodą dla komunikacji i rozwoju miasta w przestrzeni. W przewidywaniu, że ruch kolejowy się powiększy, należy już przy projekcie uwzględnić w razie potrzeby […]
9 lip 2016

Komunikacja zamiejscowa – koleje

Koleje pierwszorzędne, czy to główne, lub okoliczne (zwane także kolejami miejscowymi), które biegną do miast z wszystkich stron świata, powinni do nich dochodzić w sposób celowi najodpowiedniejszy, powinny się łączyć ze sobą i z liniami okrętowymi, aby sprostały następującym wymaganiom. Podług wyłuszczonej powyżej zasady decentralizacji należy dworce kolejowe w obrębie miasta odpowiednio rozdzielić, aby ruch […]
9 lip 2016

Szybki rozrost miasta

Jeżeli miejscowość rozrasta się szybko i dochodzi do rozmiarów miasta olbrzymiego albo światowego, wytwarza się dla niego inne prawo ruchu, jak dla miasta mniejszego. W mniejszych miastach większy plac, tzw. rynek główny, może jeszcze wystarczyć jako środowisko ruchu miejskiego, napływającego tu ze wszystkich części miasta. W mieście bardzo wielkim nie wystarcza już plac taki. Powstałby […]
9 lip 2016

Sporządzenie planów

Prawda, że sporządzenie takich wytworów nie wymaga wielkiego trudu i umysłowego wysiłku, oraz pociąga za sobą tylko nieznaczne koszta, ale plany same nie przedstawiają żadnej wartości, a nawet działają wprost szkodliwie. Przeprowadzenie natrafia na ogromne techniczne, prawne i finansowe trudności, które często tylko przemocą można rozwiązać. Następstwem tego są spory i procesy bez liku z […]
9 lip 2016

Dostosowanie do czasowych i miejscowych warunków

Plan zabudowania wtedy tylko można uznać za dobry i przydatny, gdy odpowiada ściśle czasowym i miejscowym warunkom osady. Plan musi z jednej strony liczyć się z potrzebami czasu, lecz z drugiej winien przystosować się do ukształtowania terenu, a nadto, uwzględniać granice własności. Postępowanie takie jest nie tylko naturalne, lecz także, jak już na początku wykazano, […]
9 lip 2016

Plan miasta

To punkt krytyczny. Jeżeli się tej chwili nie wyzyska i nie ustali planu zabudowania, to promienie zabudują się tak gęsto, że niema już między nimi luk, które  by powstały z ogrodów, pól ornych lub łąk, aby można tanim kosztem poprowadzić ulice do wycinków; albo zabudowanie wycinków rozwój a się samowolnie i nieregularnie, bez uwzględnienia celowego […]
9 lip 2016

Rodzaj i zakres pracy przy budowaniu miast

Ustanowienie planu zabudowania ma ustalić na przyszłość uregulowane zabudowanie odnośnej osady. Przy tym należy mieć na oku całość przedsięwzięcia, a nie zadowalać się chwilowymi stosunkami. Praca ta nie może ograniczać się do pojedynczych części, lecz musi objąć cały obszar miasta, gdyż w przeciwnym razie nie będzie dziełem jednolitym, lecz nieprzydatną łataniną. Przede wszystkim trzeba wyznaczyć […]
9 lip 2016

Nazwy ulic, placów i dzielnic

Dobrze dobrane nazwy dróg komunikacyjnych i dzielnic przyczyniają się w znacznej mierze do charakterystyki miasta. Jakże marnymi wydają się nam nieraz w miastach i miejscowościach nazwy ulic o przeważnie prostych, nic nie mówiących określeniach, jak ulica szkolna, koszarowa, rolna, ogródkowa, gazometrowa, albo nowa, pocztowa, polna, fabryczna, szpitalna i łazienna. To samo odnosi się do niestosownych […]
9 lip 2016

Ruchy powietrza w mieście

Przy zakładaniu miasta należy także zwracać uwagę na najczęstsze ruchy powietrza, a więc na przeważnie panujące wiatry. W tych okolicach Europy, w których w powietrzu działają prądy atlantyckie, przeważają wiatry zachodnie (północno-zachodnie, zachodnie i południowo-zachodnie). Przynoszą one miastu z pól wiejskich, gór i lasów świeże i czyste powietrze, a spędzają w przeciwnym kierunku złe i […]