9 lip 2016

Przestronność – ciasnota

Czasy, w których żyjemy, stoją pod hasłem wielkiego rozmachu. Świadczą o tym potężne, olbrzymie dzieła, przedsiębiorstwa i urządzenia na wszystkich polach kultury, a zwłaszcza techniki. Ciekawym jest jednak objaw, że w systemie nowoczesnych mieszkań, rzecz ma się wręcz przeciwnie. W dawniejszych czasach przeważała w sposobie budowania wielka przestronność, tak dobrze w założeniu całości, jak we […]
9 lip 2016

Podporządkowanie się całości

Pojęcie ustroju społecznego wymaga, by jednostka podporządkowała się ogółowi. Tak też w społeczności miejskiej muszą właściciele domów i gruntów, jako też korporacje i warstwy ludności podporządkować swój interes dobru publicznemu. Bez takiego podporządkowania ani zabudowanie ani rozszerzenie tak wielkiego organizmu, jakim jest miasto, nie może przyjść do skutku. Dlatego należy zawsze baczyć przede wszystkim na […]
9 lip 2016

Doniosłość zarządzeń przy budowie miast

Linie planu zabudowania miasta są zwykle po wszystkie czasy jakoby spiżowym rylcem wyryte w jego obrazie. Gdy się otwiera projektowaną ulicę, upływa zazwyczaj aż do zupełnego jej zabudowania szereg lat, a nawet całe dziesiątki. Ulica pozostaje niezmienioną aż do czasu, kiedy stojące przy niej budynki stają się nieużyteczne albo z powodu zupełnego zniszczenia (zwyczajny dom […]
8 lip 2016

Rozwój miast

Miasto, jest organizmem nie ukończonym lecz wciąż rosnącym. W jego dalszym rozwoju mogą nastąpić warunki i okoliczności, których na razie nie można przewidzieć np. nieprzewidziane wymagania i środki komunikacyjne, budowle i urządzenia w wielkim stylu itp. Dla tych powinno i musi być miejsce w obrębie miasta i niewolno odbierać możności znalezienia go przez przedwczesne ustalenie […]
8 lip 2016

Wzrost i wiek miasta

Osada ludzka nie jest tworem, który po krótszym i dłuższym rozwoju osiąga ostateczną doskonałość lub skończoną formę, jak np. dzieła sztuki, obraz, rzeźba lub nawet budynek. Osada ludzka znajduje się albo w stanie rozwoju, albo zastoju, albo nawet upadku. Historia wykazuje nam początek, rozkwit i zanik narodów i państw, a równolegle do ich losów także […]
8 lip 2016

Powstawanie i historia miasta

Pierwsze początki ludzkich osad sięgają zwykle zamierzchłej przeszłości. Mało jest miast założonych z rozwagą w czasach historycznych, podług planu z góry postanowionego. Najczęściej powstawały osady przypadkowo podług potrzeby czasu, okoliczności i miejsca. Powstanie miasta można sobie ogólnie w ten sposób wyobrazić, że była to pierwotnie mała osada ludu przedhistorycznego, uprawiającego polowanie, rybołówstwo lub rolnictwo, albo […]
8 lip 2016

Ekonomia budownictwa

Fachowo wykonany plan zabudowania ułatwia też jak najtańsze wykonanie niezbędnych prac przedwstępnych, ponieważ uwzględnia warunki terenu, stosuje trasy drogowe i inne zarządzenia do poziomu i oszczędza tym samem kosztownego skopywania i nasypywania. To wszystko wykazuje ogromną wartość ekonomiczną planu zabudowania. Nadto, w razie nieistnienia takiego planu, powstają przy każdej rozprawie władzy budowniczej, jeżeli się rozchodzi […]
8 lip 2016

Związek architektów

Wobec ogromnej doniosłości budowy miast i jej dodatniego oddziaływania na rozwój i rozkwit miast i miejscowości, każde państwo powinno w dobrze zrozumianym własnym interesie ująć w swoje ręce kierownictwo i popieranie tej sprawy przez wydanie w drodze ustawy potrzebnych postanowień dla ustalenia i wykonania planów, jak niemniej przez stworzenie osobnych katedr dla budowy miast. Centralny […]
8 lip 2016

Sztuka budowlana

Zaradzenie złemu było przeto konieczne, należało znaleźć środki i drogi, umożliwiające uregulowaną i organiczną zabudowę miast. I tak powstał w okresie ostatnich dziesięcioleci osobny dział sztuki budowniczej, budownictwo miast, krótko mówiąc budowa miast, która to gałąź wskutek poczynionych doświadczeń i głębokich, a rozległych studiów i prac wybitnych przedstawicieli sztuki budowniczej zajęła bardzo zaszczytne stanowisko. Jej […]
8 lip 2016

Nowoczesna budowa miast

Mimo że budowa miast wpływa ogromnie na rozwój i przez to oddziaływa na dolę i niedolę ich mieszkańców, zrozumienie jej istoty i dodatniego wpływu, który słusznie oceniał już świat starożytny, acz w późniejszych czasach znowu poszło w zapomnienie, nie przeniknęło dotąd jeszcze dostatecznie do szerszych warstw ludności, także budownictwo miast nie doczekało się jeszcze uregulowania […]