Plan miasta

plan-miasta-nowyTo punkt krytyczny. Jeżeli się tej chwili nie wyzyska i nie ustali planu zabudowania, to promienie zabudują się tak gęsto, że niema już między nimi luk, które  by powstały z ogrodów, pól ornych lub łąk, aby można tanim kosztem poprowadzić ulice do wycinków; albo zabudowanie wycinków rozwój a się samowolnie i nieregularnie, bez uwzględnienia celowego zakładania ulic i ich połączeń, dobrych poziomów i możliwości odwodnienia; zapomina się także o konieczności pozostawienia wolnych przestrzeni.

Nie tylko w tym razie, lecz także we wszystkich innych wypadkach, w których nie uchwycono chwili stosownej do sporządzenia planu, czy to z braku znajomości rzeczy, czy też z obawy przed kosztami, powstaje dla zarządu gminnego szereg natychmiastowych trudności, a później niepotrzebnych wydatków. Zarząd gminny nie może cierpieć, aby dzikie za budowanie obszarów miejskich pozostało na zawsze ze szkodą gospodarstwa gminnego i musi przeto ciężkimi ofiarami później okupić popełnione błędy.

opróżnianie piwnic

Opóźnione sporządzenie planów powoduje nie tylko braki i koszta, lecz wpływa także ujemnie na plan przyszłości, który często nie może sprostować tego, co przez zaniedbanie zostało skrzywione.

Podobnie jak chorzy wzywają często pomocy lekarza dopiero wtedy, gdy choroba już się znacznie rozwinęła, tak też gminy powołują najczęściej budowniczych miast wtedy, gdy niedomagania w zabudowaniu już znacznie postąpiły. Wezwanie w stosownym czasie byłoby w obu razach korzystniejsze.

opróżnianie piwnic

To Cię zainteresuje:

– audyt bezpieczeństwa gliwice
– autoholowanie rzeszów