Plan poglądowy

duze-miastoPrzy projektowaniu ogólnej sieci komunikacyjnej dla bardzo wielkiego miasta nieodzownym jest sporządzenie planu poglądowego, przewidującego wszelkie możliwości. Błędem byłoby projektowanie pojedynczymi kawałkami, również o braku przezorności świadczyłoby projektowanie linii tylko dla dzielnic już gęsto zaludnionych; należy linie projektować także dla słabo zaludnionych części miasta, o ile rokują nadzieje przyszłego rozwoju. Amerykanie budują koleje nie tylko dla tego, że rozwój pewnych gęsto zaludnionych okolic się tego domaga, lecz także aby pobudzić rozwój okolic słabo zamieszkanych. To celowe postępowanie opłaca im się też zwykle.

Ruch wielkomiejski opanować można nienagannie jedynie przez urządzenie środków komunikacyjnych systematyczne tak w założeniu jak co do utrzymania, przyczep wszystkie wyżej omówione szczegóły winny się wspierać wzajemnie.

berlin dominikana

Nieco o olbrzymim ruchu w miastach światowych

Żyjemy pod hasłem komunikacji. Z olbrzymimi rozmiarami miast światowych olbrzymieje w nich także komunikacja. Aby zapanować nad rosnącymi ciągle wymaganiami pod względem komunikacji, nie wystarcza w wyższej mierze przestrzegać zasad, wyłuszczonych na początku tego rozdziału, lecz zarządzenia muszą przybrać coraz większy rozmach i rozwinąć się w dobrze obmyślany system.

berlin dominikana

To Cię zainteresuje:

– płyny szczecin
– podnośniki koszowe warszawa wynajem