Planowanie rozkładu ulic

planowanie-rozkladu-ulicJeżeli miasto już posiada bardzo długie ulice proste, lub jeżeli wymagają tego warunki miejscowe i komunikacyjne, dobrze jest przerywać ich jednostajność w pewnych odstępach małymi budynkami, pomnikami, lub grupami drzew, aby oko miało na czym spocząć. Jednostajność długiego rzędu domów powinno się łagodzić przez wysunięcie lub cofnięcie pewnych ich partyj, albo przez miejscowe rozszerzenie ulicy; występujące na przemian światła i cienie stanowią także pewne motywy artystyczne.

Piękność całokształtu miasta wymaga przede wszystkim 3 warunków: harmonijnego ukształtowania placów, miłego dla oka prowadzenia ulic i estetycznego układu budynków i grup budynków. Przy projektowaniu ulic należy szczególnie zwrócić uwagę na ładne ukształtowanie skrzyżowań i wylotów ulic, zwłaszcza przy ostrokątnym zbiegu dróg komunikacyjnych. Przy tym należy unikać poszarpania grup i starać się o zwartość obrazu miasta.

wywóz odpadów – poznań

Przy przestronnym, luźnym systemie budowy należy stawiać budynki, ile możności, równolegle do osi ulicy, granice parcel powinny przeto padać prostopadle na kierunek ulicy. Jeżeli to z powodu różnych okoliczności jest niemożliwym wewnątrz bloków budynków, powinno bezwarunkowo być przeprowadzonym przynajmniej na głębokość budynków frontowych, choćby wskutek tego linia graniczna między parcelami wypaść miała załamana. Jeśli się pomija tę zasadę i stawia budynki skośnie do ulicy, to linia lica domów otrzyma kształt piły zębatej.

wywóz odpadów – poznań