Podporządkowanie się całości

podporzadkowanie-sie-calosciPojęcie ustroju społecznego wymaga, by jednostka podporządkowała się ogółowi. Tak też w społeczności miejskiej muszą właściciele domów i gruntów, jako też korporacje i warstwy ludności podporządkować swój interes dobru publicznemu. Bez takiego podporządkowania ani zabudowanie ani rozszerzenie tak wielkiego organizmu, jakim jest miasto, nie może przyjść do skutku. Dlatego należy zawsze baczyć przede wszystkim na całość i dobro publiczne. Rozumie się jednakże samo przez się, że nie wolno przy jakichkolwiek zarządzeniach postępować bezwzględnie przeciw interesom prywatnym, lecz należy wedle możności je uwzględniać i jedynie w razie, gdy interes jednostki sprzeciwia się dobru ogólnemu, można sprawę rozstrzygnąć na korzyść ogółu.

Koniecznem jest zawsze sprawiedliwe i słuszne rozważanie wszelkich okoliczności.

pomoc drogowa łódź

Zachowanie charakteru miasta

Miasto, zbudowane podług właściwości, obyczajów, zwyczajów i potrzeb rodzimej ludności, stosownie do warunków klimatycznych i miejscowych, ma swój odrębny charakter, który je wyróżnia wśród innych miejscowości i nadaje mu osobne piętno. Ta właściwość, która jest podstawą przywiązania do miasta rodzinnego, pobudką do chętnej pracy i działalności na jego korzyść, która stanowi dumę mieszkańców, winna być zachowaną po wszystkie czasy.

Niestety sprzeciwia się temu dążność naszych czasów, która stara się wszystko zrównać i ujednostajnić. Tak też w miastach nowo założone place i ulice są wszędzie do siebie podobne, a wygląd miast nigdzie nie wykazuje żadnych różnic.

Tego “amerykanizowania” miast nie powinno się i nie należy dalej uprawiać. “Genius loci” miasta powinien być zachowany i nie wolno go zastępować nudą i trzewością. Nowe budowle muszą się dostosować do dawnych form i dawnego charakteru, aby w siedzibach naszych panowała dawna odrębność, dawny urok i swojskość.

pomoc drogowa łódź

To Cię zainteresuje:

– Autolaweta Rzeszów
– krawędziarki do blach