Podział miasta

podzial-miastaPierwszym i zasadniczym zadaniem jest stwierdzenie, do jakiego celu mają służyć poszczególne części miasta. Ze względu na to rozróżniać można w ogólności trzy rodzaje użytkowania: na mieszkania, na cele handlowe  i na zakłady przemysłowe, choć nie są wykluczone przy tym i inne rodzaje.

W małych miastach nie zachodzi potrzeba tak ścisłego podziału, w mieście bardzo wielkim jest to konieczne z następujących przyczyn:

W dzielnicach mieszkaniowych pożądane są spokój i wygoda; wielki ruch handlowy, hałaśliwe, dymiące zakłady fabryczne i przemysłowa stanowią dokuczliwą niedogodność. Dzielnice handlowe wymagają pewnego ścieśnienia, ożywionych arteryj komunikacyjnych i bezpośredniego związku z publicznością.

tajlandia last minute berlin

Okręgi przemysłowe i handel wymagają większych obszarów i bliskości urządzeń komunikacyjnych, jak kolei i dróg wodnych.

Rozumie się samo przez się, że te trzy rodzaje nie dadzą się ściśle od siebie oddzielić: mniej lub więcej jeden zawsze miesza się z drugim. Dzielnice mieszkaniowe nie mogą się obejść bez kupców, kupcom potrzeba mieć sklepy i pracownie w pobliżu mieszkań, zakłady przemysłowe nie mogą się obejść bez dzielnic mieszkaniowych, zwłaszcza dla robotników. We wszystkich zaś trzech rodzajach dzielnic potrzebne są miejsca dla wytchnienia i rozrywki, przestrzenie z świeżym powietrzem i dostateczne obszary pokryte zielenią.

tajlandia last minute berlin

To Cię zainteresuje:

– sushi na wynos ochota
– Szkoła jazdy Katowice