Połączenia uliczne

polaczenia-ulicCo do połączeń ulicznych wypada nadmienić, co następuje.

Nie jest bezwarunkowo konieczną rzeczą, jako też nie zawsze możliwą, żeby drogi komunikacyjne przecinały się pod kątem prostym, lecz jest to pożądane dla uniknięcia ostrych kątów; stąd należy kierunki ulic, o ile możności do tego warunku zastosować. Ostre kąty ulic należy przyciąć. Miejsca krzyżowania ważnych ulic komunikacyjnych wymagają rozszerzenia w formie placu. Zbieg kilku ulic wytwarza plac komunikacyjny; przy zbiegu ulic z różnych kierunków powstają place w kształcie gwiazdy, zwane gwieździstymi. Tworzą one szpetne krajobrazy i są z powodu skupiania się komunikacji niekorzystne. Przeto należy ich unikać.

dobry psychoterapeuta wrocław

Korzystną rzeczą jest przesuwać szlaki (trasy) uliczne, to znaczy opuszczać prostą linię albo zbaczać z niejedna krótką przestrzeń, aby przerwać długą jednostajność ulicy i zyskać rozszerzenie zamiast niepożądanego ze względów komunikacji zwyczajnego krzyżowania ulic. Takie rozszerzenie jest potrzebne celem stworzenia postoju dla dorożek, miejsca dla slupów z ogłoszeniami, domków z napojami i towarami, poczekalni tramwajowych i miejsc ustępowych. Są to szczegóły, dla których przecież musi się znaleźć miejsce na powierzchniach komunikacyjnych miasta.

dobry psychoterapeuta wrocław

To Cię zainteresuje:

– kremacja warszawa
– kurs prawa jazdy Lublin