Powstawanie i historia miasta

historia-miastaPierwsze początki ludzkich osad sięgają zwykle zamierzchłej przeszłości. Mało jest miast założonych z rozwagą w czasach historycznych, podług planu z góry postanowionego. Najczęściej powstawały osady przypadkowo podług potrzeby czasu, okoliczności i miejsca.

Powstanie miasta można sobie ogólnie w ten sposób wyobrazić, że była to pierwotnie mała osada ludu przedhistorycznego, uprawiającego polowanie, rybołówstwo lub rolnictwo, albo też obejście, obóz wojenny lub w późniejszych czasach zamek. Ten zawiązek rozrastał się z czasem w większą siedzibę mieszkalną, która później otrzymywała obwarowanie przeciw napadom nieprzyjacielskim. Takim było miasto starożytności i średniowiecza, otoczone murami warownymi lub wałami i rowami obronnymi. Z bram miasta wychodziły ulice (zwane zwykle za bramą) łączące się z drogami wiejskimi, którymi ruch miejski rozchodził się w promieniach na wszystkie strony.

wyposażenie wnętrz online

Był to zwykły sposób powstawania miast; drugi był ten, że na rozkaz panującego, państwa lub korporacji zakładano miasto na wolnym polu. Tak powstały Aleksandry i Piotrogród, miasta kolonialne wszystkich epok, począwszy od czasów Penicyan aż do dnia dzisiejszego.

Kiedy miasta zaczęły wzrastać, budowały się poza szańce obronne, lub przekraczały pierwotne granice; początkowo tu i tam i wzdłuż dróg z miasta wiodących (jako linii najżywszej komunikacji), następnie w odcinkach między tymi drogami (w odcinkach kola a właściwie stref). W ten sposób powstawał przy śródmieściu wieniec przedmieść i to zwykle wokoło niego, o ile nie stawały na zawadzie przeszkody naturalne, jak góry, wody i trudny do przebycia teren. Przy tym pierwszym rozszerzaniu się miasta okazywała się najczęściej potrzeba zniesienia fortyfikacji śródmieścia; zakładano nowe, rozleglejsze obwarowania poza przedmieściami.

wyposażenie wnętrz online

To Cię zainteresuje:

– metale kolorowe rzeszów
– skoki spadochronowe Gliwice