Przestronność – ciasnota

przestronnoscCzasy, w których żyjemy, stoją pod hasłem wielkiego rozmachu.

Świadczą o tym potężne, olbrzymie dzieła, przedsiębiorstwa i urządzenia na wszystkich polach kultury, a zwłaszcza techniki. Ciekawym jest jednak objaw, że w systemie nowoczesnych mieszkań, rzecz ma się wręcz przeciwnie.

W dawniejszych czasach przeważała w sposobie budowania wielka przestronność, tak dobrze w założeniu całości, jak we wymiarach wnętrz. Wystarczy wskazać na rozmiary budynków z epok renesansu i baroku.

dobry psycholog wrocław

Dążeniem dzisiejszych czasów jest rozdrabnianie. Sieci ulic na przedmieściach bliższych i dalszych maleją znacznie. Wielkie bloki budowlane wraz z urządzeniami ogrodowymi wewnątrz ćwiartuje i rozcina się na mniejsze bloki, których wnętrza składają się z ciasnych wysoko zabudowanych podwórców, w których roślinność nie może się rozwinąć. Parcele budowlane są jak najmniejsze, jak najmniejsze są także wymiary wewnętrzne budynków. Mieszkania, przedtem były wysokie, przestronne i z dużym zapasem powietrza, obecnie w7yglądają prawie jak cele i mają zazwyczaj tak szczupłe wymiary, że sprzęty tylko z biedą można w nich pomieścić. Wysokość pieter jest tak nieznaczna, że przestrzeń powietrza jest nadzwyczaj ograniczona. To zwężenie przenosi się także na grubość murów i stropów, które stają się coraz cieńsze, co wpływa niekorzystnie na wygodę mieszkania z powodu przepuszczalności głosu.

Słowem, prąd czasu dąży do rozdrabniania i zmniejszania, a w mieszkaniach panuje zamiast przestronności coraz większa ciasnota.

Przyczyna tego spoczywa w znanym skupieniu się ludzi w miastach i idącym w parze dążeniu do budowania mieszkań ciasnych, dusznych i gęsto obok siebie i nad sobą leżących. Ileż szkody przynosi taka oszczędność!

dobry psycholog wrocław

Największym dobrem człowieka jest zdrowie, ścieśnianie i zmniejszanie przestrzeni, w której ludzie spędzają większą część swego życia, jest szkodliwym dla zdrowia. Na szczęście przygotowuje się jednak zmiana w tym kierunku przez szerzącą się reformę mieszkaniową, którą należy z radością powitać.
Przestronność w zabudowaniach, usuwanie ciasnoty mieszkań i pracowni powinny przyświecać na przyszłość jako zasady w sposobie zabudowania. Sztuka budowania miast i ustawy budowlane muszą się nawzajem popierać przy rozwiązaniu tego humanitarnego zadania.

To Cię zainteresuje:

– sprzedaż dużych drzew
– usługi dźwigowe żagań