Rodzaj i zakres pracy przy budowaniu miast

plan-zabudowyUstanowienie planu zabudowania ma ustalić na przyszłość uregulowane zabudowanie odnośnej osady. Przy tym należy mieć na oku całość przedsięwzięcia, a nie zadowalać się chwilowymi stosunkami. Praca ta nie może ograniczać się do pojedynczych części, lecz musi objąć cały obszar miasta, gdyż w przeciwnym razie nie będzie dziełem jednolitym, lecz nieprzydatną łataniną. Przede wszystkim trzeba wyznaczyć dla miasta dostateczną przestrzeń, na której by się mogło bez przeszkody stale rozwijać. Następnie należy baczyć nie tylko na samo miasto, lecz uwzględnić także i przewidzieć organiczne jego połączenie z okolicą. Miasto musi być niejako związane z okolicą drogami komunikacyjnymi (gościńcami, kolejami, drogami wodnymi).

wywóz starych mebli warszawa

Czynniki przy budowaniu miasta

Odróżnić można przede wszystkim następujące cztery główne czynniki:
1) komunikację;
2) zabudowanie;
3) wymagania higieny;
4) wymagania piękna.

Dalszymi czynnikami są:
Wielkość i przypuszczalna zdolność rozszerzenia się miasta; jego ogólne i w danym razie strategiczne znaczenie dla kraju; naturalne ukształtowanie terenu; warunki klimatyczne; położenie geograficzne względem słońca i głównych kierunków wiatru; właściwość krajobrazu; miejscowy zwyczaj budowania i mieszkania; miejscowe warunki co do gruntów i granic; źródła zarobkowania ludności, jako też jej stosunki handlowe i komunikacyjne.

Wszystkie te czynniki winny być uwzględnione przy zakładaniu miast.

wywóz starych mebli warszawa

To Cię zainteresuje:

– sala weselna lublin