Rozmieszczenie ulic

rozmieszczenie-ulicPrzekrój podłużny poziomu placów i ulic nie musi zawsze być równym; wklęsły w swej długości poziom wywołuje przyjemne estetyczne wrażenie, natomiast wypukły, albo co gorzej wyraźnie garbaty przebieg ulicy działa wręcz przeciwnie, gdyż wozy i przechodnie znikają przed patrzącym poza wzniesieniem.

Brzegiem skarpy, ograniczającej wyżynę, nie powinno się w zasadzie prowadzić ulic, lecz raczej w odpowiedniej odległości powyżej lub poniżej skarpy. Brzegiem może biegnąć tylko tylna granica posiadłości, atoli winna być opatrzona parkanami przejrzystymi, aby widok był otwarty. Jeżeli jednak okoliczności tego wymagają, lub gdy się chce stworzyć ulicę z widokiem na samych stokach, w takim razie należy budynki postawić powyżej krawędzi, ale nie na niej samej, gdyż musiałoby się je wbudowywać w stoki i jeszcze by drugiej strony ulicy zasłaniały widok.

wywóz śmieci poznań

W ogóle ze względów higienicznych i estetycznych lepiej jest unikać budowania na stromym stoku lub pochyłości. Część budynku tkwiąca w ziemi najczęściej nie da się uchronić od zawilgocenia, a przy luźnym zabudowywaniu pozostają między budynkami nieładne zbocza, które albo wcale nie dają się zużytkować, albo dają tylko z trudnością.

Jeżeli miasto wznosi się na pagórkach lub sąsiaduje z górami, wówczas nadarza się sposobność utworzenia miejsc i ulic z pięknymi widokami, z których to miejsc można widzieć roztaczające się u stóp miasto. Mają one osobliwy urok zarówno dla miejscowych, jak obcych. Przypominamy tu tylko Schlossberg w Grac u, i Kahlenberg pod Wiedniem. Trzeba by zatem zawsze wyzyskiwać nadarzające się sposobności do stworzenia takich miejsc z widokami.

wywóz śmieci poznań