Rozmieszczenie zabudowań

rozmieszczenie-zabudowanNawet w bardzo wielkim mieście, pożałowania godny sposób zbyt zwartego zabudowania parcel można zastosować tylko co do śródmieścia, ponieważ i tak zmiany w niem są niemożliwe. Zresztą utrzymanie zwartego sposobu budowania w śródmieściu nie przedstawia tak wielkiego niebezpieczeństwa, ponieważ w niem przebywa po większej części zamożniejsza część ludności i dzielnica ta służy przeważnie dla celów handlowych, a z tego powodu, jak statystyka wykazuje, ludność jej stopniowo się zmniejsza. Za to powinny pierwotne postanowienia ustawy budowlanej co do zewnętrznych dzielnic bezwarunkowo być zniesione, a upieranie się przy nich byłoby świadomym podeptaniem dzisiejszego stanu wiedzy i doświadczenia.

wywóz gruzu poznań

Jest to koniecznym także przez wzgląd na mniej zamożną ludność, dla której wypada nieodzownie stworzyć zdrowe mieszkania w obrębie miasta. Jakżeż bowiem mogą powstać w tych okolicach tanie mieszkania, jeśli wartość gruntu będzie obliczoną wedle sposobu użycia go, zwyczajnego w śródmieściu? Byłoby więc rzeczą zupełnie chybioną, przyłączając do miasta miejscowości podmiejskich, które mają jeszcze korzystniejsze warunki budowania, przyjmować co do nich te same postanowienia ustawy, co przy dzielnicach bliższych.

wywóz gruzu poznań