Ruch tramwajowy

tramwajTramwaj ma za zadanie, jak wyżej powiedziano, przeprowadzić regularną komunikację przewozową wewnątrz miasta we wszystkich kierunkach. Linie tramwajowe powinny przeto tworzyć sieć, obejmującą w stosunku do gęstości zaludnienia i zabudowania cały obszar miasta. Sieć tramwajowa powinna się pomieścić na powierzchniach komunikacyjnych i mieć dostateczną ilość odpowiednio rozłożonych przystanków. Zadaniem tramwaju jest też utrzymanie pewnego i dostatecznego połączenia z dworcami kolei zewnętrznych i miejskich, oraz z przystaniami okrętowymi.

Komunikacja tramwajowa jest dwojakiego rodzaju: zwyczajna w dnie powszednie i nadzwyczajna w niedzielę i święta, kiedy większość ludności udaje się na wycieczki, następnie przy szczególniejszych uroczystościach i sposobnościach np. w Dzień zaduszny na cmentarz, w dnie festynów ludowych, wyścigów, regat itd.

last minute z Berlina

Potrzeba przeto dla takiego zwiększonego zadania tramwajów przewidzieć prócz pomnożenia wozów także osobne urządzenia torowe.

Dla przeprowadzenia szybszej komunikacji jest też rzeczą korzystną, jeżeli na pewnych przestrzeniach linii tramwajowej, gdzie to możliwe, wyznaczy się osobne trasy, aby komunikacja była niezależna od przeszkód komunikacji wozowej.

last minute z Berlina

To Cię zainteresuje:

– belownice poziome