Sporządzenie planów

sporzadzanie-planowPrawda, że sporządzenie takich wytworów nie wymaga wielkiego trudu i umysłowego wysiłku, oraz pociąga za sobą tylko nieznaczne koszta, ale plany same nie przedstawiają żadnej wartości, a nawet działają wprost szkodliwie. Przeprowadzenie natrafia na ogromne techniczne, prawne i finansowe trudności, które często tylko przemocą można rozwiązać.

Następstwem tego są spory i procesy bez liku z poszkodowanymi właścicielami gruntów i olbrzymie koszta przy wykopnie gruntów i odszkodowaniach. Atoli nawet w razie gładkiego załatwienia tych trudności wadliwe zarządzenia powodują szkody gospodarcze. Proste jak struna ulice wymagają drogich wykopów i nasypów, o ile teren nie jest równy jak stół, zakładanie wszystkich dróg komunikacyjnych o równej szerokości ma tę wadę, że bardzo ożywione, główne ulice są może wystarczająco szerokie (lub też nie), ulice poboczne zaś są bezwarunkowo za szerokie. Stąd poboczne ulice świecą pustkami, a nakłady na nie poczynione były za wielkie. Jeżeli takich zbyt szerokich ulic jest więcej, wydatki na założenie i utrzymanie ich obciążają zbytnio budżet gminy.

darmowy odbiór mebli warszawa

Tego rodzaju plany regulacyjne nie odpowiadają przeto celowi, przynoszą największe szkody, są w ogólności niewykonalne, a wreszcie wykraczają przeciw prawidłom piękna.

Gminy powinny zatem we własnym interesie plany takie unicestwić, choćby nawet na mocy uchwał urzędowych nabrały siły obowiązującej.

darmowy odbiór mebli warszawa

To Cię zainteresuje:

– hurtownia elektryczna rzeszów
– koci katar objawy