Sposób budowy zależny od okolicy

sposob-budowyW ogóle można by sobie bardzo życzyć, aby przy zabudowaniu wszelkich osad styl narodowy, związany z krajem i klimatem, jednym słowem rodzimy, nadawał im budowlany charakter i pewną właściwość. Unikać zaś stanowczo należy egzotycznych i krótkotrwałych, modnych stylów. Style rodzime posiadają tak obfite bogactwo kształtów, mających pierwiastki dalszego rozwoju, że zapożyczanie się u obcych stylów jest zupełnie niepotrzebnym.

Powiedzielibyśmy dalej, że styl i sposób budowy muszą się bezwzględnie dostosować do charakteru okolicy, krajobrazu i warunków miejscowych. Można to wyrazić prostą formułką:

W światowych i bardzo wielkich miastach trzeba budować po wieko-miejsku, w małych miastach po miejsku, na wsi (a więc w miejscowościach targowych i wsiach) po wiejsku.

wywóz gruzu – Poznań

Nie ulega wątpliwości, że i w tych ramach da się zadość uczynić wszelkim wymaganiom postępu w budownictwie i że także w ten sposób znaleźć można odpowiednią szatę zewnętrzną dla nowych potrzeb i celów.

Kolejnictwo wywarło nadzwyczaj wybitny wpływ na budowę miast. Spowodowało ono ogromny rozkwit handlu, przemysłu i ruchu, przez co miasta szybko podniosły się i wzrosły. Natomiast jego wpływ na zewnętrzne ukształtowanie miast był ujemny. Widzieliśmy, że poprowadzono linie kolejowa wadliwie w pobliżu miast, tak, że stały się one zaporą dla wewnętrznego ruchu w mieście i jego rozwoju w przestrzeni. Nadto przyniosły koleje znaczne szkody pod względem piękna.

wywóz gruzu – Poznań