System sieci komunikacyjnej

sieci-komunikacyjneDla dobrej orientacji w mieście jest rzeczą nader ważną, ażeby w jego sieci komunikacji (tj. sumie wszystkich arterii komunikacyjnych) wyraziście występowały główne kierunki ulic i zwracały się stanowczo ku pewnemu celowi. To ułatwia niezmiernie całą komunikację. Układ ulic promieniowych i obwodowych wyróżnia się właśnie tą zaletą wobec innych systemów. Ten najnaturalniejszy i najprostszy układ polega na tym, że z wszystkich stron obwodu miasta wiodą ulice do jądra miasta, (ulice promieniowe), przejmując z łatwością cały ruch zwrócony w tym kierunku, a ulice biegnące prostopadle do nich (tworzące łącznie mniej więcej współśrodkowe koła), a więc obwodowe, ułatwiają najlepiej komunikację dzielnic, leżących w wycinkach między ulicami promieniowymi.

Tak zwany układ trójkątny polega na tym, że łączy się istniejące i projektowane węzły komunikacji miejskiej ulicami głównymi, tworząc system przylegających trójkątów: niema on wybitnych linii wytycznych, wskutek czego obcy łatwo zbłądzić może w labiryncie ulic. W mieście w ten sposób założonym lub uregulowanym czujemy się podobnie nieswojsko, jak w miastach o tzw. układzie amerykańskim, gdzie wszystkie ulice biegną jak na szachownicy, krzyżując się prostokątnie. Chcąc przez takie miasto przejść skośno w poprzek, musimy bezustannie aż do znużenia chodzić zygzakami (np. w Nowym Jorku). Układ to najbardziej godzien potępienia.

psycholog zaburzeń odżywiania wrocław

W starem mieście nie można wszystkich dzielnic regulować podług jednego i tego samego systemu. Sprzeciwiają się temu naturalne przeszkody lub osobliwe urządzenia poszczególnych części. Postąpi się przeto najlepiej, zastosowując w zasadzie pierwszy system z ulicami promieniowymi i obwodowymi, jako też ulicami przekątnymi między niemi, a w szczególności dostrajając regulację i rozszerzenie do odnośnej miejscowości i danych stosunków.

Czy system sieci komunikacyjnej jest dobry, łatwo można się przekonać, badając na planie połączenie rozmaicie wśród obszaru miejskiego położonych miejsc.

psycholog zaburzeń odżywiania wrocław

To Cię zainteresuje:

– Leczenie zaburzeń odżywiania Wrocław
– zaburzenia odżywiania wrocław