Sztuka budowania estetycznych miast

estetyczne-mastoSztuka budowania miast polega na tym, aby tworzyć piękno i zapobiegać brzydocie.

Więcej niż gdziekolwiek indziej powinny tutaj wymagania piękna i wymagania praktyczności zestroić się w harmonijną całość, tj. piękny, całokształt miasta.

Praktyczność polega na jak najlepszym wykonaniu projektu urządzeń komunikacyjnych, na rozmieszczeniu budynków odpowiadającym naturalnym warunkom i na zadośćuczynieniu wszelkim prawidłom higieny. Sztuka zaś winna to wszystko przyodziać wdzięczne kształty.

Piękność całokształtu miasta zależna jest od piękności jego pojedynczych części. Nie można przecież miasta objąć jednym rzutem oka, jak budynek, lub pomnik, lecz tylko pojedyncze jego części, krajobrazy miejskie. Na wytworzenie tych krajobrazów należy przeto przede wszystkim zwrócić baczność.

wywożenie nieczystości poznań

Podstawę dla pięknych krajobrazów miejskich i pięknych widoków w przestrzeni tworzy odpowiedni rozkład linii budowlanych w planie zabudowania miasta; nie wytwarza ich samo późniejsze zabudowanie. Ulicę nudną w swym założeniu nie jest łatwo uczynić interesującą nawet przez najpiękniejsze budynki. Do stworzenia udatnego krajobrazu, placu lub ulicy, potrzebne są bez wątpienia ramy pięknych budynków, lecz nadto nieodzownym jest mile dla oka odgraniczenie od nieba, tj. sylwetka. Przy tworzeniu krajobrazów miejskich należy unikać szablonu, jednostajności i nudy; masy budynków powinny być wdzięcznie ugrupowane, po szczególne gmachy zaś stawiane efektownie.

wywożenie nieczystości poznań