Sztuka budowlana

miasto-w-nocyZaradzenie złemu było przeto konieczne, należało znaleźć środki i drogi, umożliwiające uregulowaną i organiczną zabudowę miast. I tak powstał w okresie ostatnich dziesięcioleci osobny dział sztuki budowniczej, budownictwo miast, krótko mówiąc budowa miast, która to gałąź wskutek poczynionych doświadczeń i głębokich, a rozległych studiów i prac wybitnych przedstawicieli sztuki budowniczej zajęła bardzo zaszczytne stanowisko. Jej zadaniem jest przez przezorne plany zabudowania, tj. plany rozszerzenia i regulacji miast przygotować przyszły rozrost i rozwój miast i miejscowości z uwzględnieniem sztuki budowniczej, techniki komunikacji, higieny jako też potrzeb ekonomicznych i społecznych.

blog meblowy

Z tego, co się powiedziało, wynika, jak doniosłe znaczenie ma budowa miast dla dobra publicznego. Ponieważ wedle statystyki większość ludności w naszych czasach mieszka w miastach, przez to budowie miast przypada w udziale wzniosłe posłannictwo, którego spełnienie ma zapewnić ludzkości znaczne korzyści.

Budowa miast jest wyższym stopniem ogólnej sztuki budowniczej, wskazuje jej drogi do ukształtowania ludzkich osad, do których zdrowotnego urządzenia zmierza ona, zarówno jak i ustawy budowlane. Budowa miast jest wszakże miarodajną nie tylko dla budownictwa lądowego, lecz także dla wodnego i drogowego, jako też dla kolejnictwa wewnątrz obszaru miast i miejscowości.

Wzrastanie miast jest objawem stale się potęgującym. W tym prądzie zwrotu dotąd nie widać. A zatem czeka wszystkie zarządy albo reprezentacje miejskie obowiązek zaopatrzenia się prędzej czy później w plany budowy miasta (jak nazwać możemy plany zabudowania miast, o które najczęściej się rozchodzi). Jest to niezbędną koniecznością.

blog meblowy

To Cię zainteresuje:

– krawędziarka do blach
– dekoracje na wieczór panieński