Szybki rozrost miasta

rozrost-miastaJeżeli miejscowość rozrasta się szybko i dochodzi do rozmiarów miasta olbrzymiego albo światowego, wytwarza się dla niego inne prawo ruchu, jak dla miasta mniejszego. W mniejszych miastach większy plac, tzw. rynek główny, może jeszcze wystarczyć jako środowisko ruchu miejskiego, napływającego tu ze wszystkich części miasta. W mieście bardzo wielkim nie wystarcza już plac taki. Powstałby tak gwałtowny natłok przechodniów i powózek wszelkiego rodzaju, że wszystko zbiłoby się w masy, a ścisk uniemożliwiałby wszelką komunikację. (Prosty rysunek zdoła nam to uzmysłowić). Środowiskiem więc komunikacji wielkiego miasta nie może być pewne ograniczone miejsce, lecz do tego służyć musi cała dzielnica, z natury rzeczy stare miasto, na którego place i ulice rozkłada się ruch cały. Z tego samego powodu nie należy prowadzić komunikacji w linii przekątnej przez środek i w jego poziomie, lecz korzystniej skierować ją naokoło śródmieścia (we Wiedniu może się to odbywać ulicą obwodową “Ringstrasse”).

skuteczne tabletki do moczenia nóg

Zwykła komunikacja codzienna w wielkim mieście ma przebieg normalny, ponieważ ludzie się do niej przyzwyczajają i stosują. W nadzwyczajnych jednakże razach, kiedy ruch się wzmaga, kiedy wielkie tłumy naraz się poruszają (np. w niedziele i święta, przy uroczystościach, przy znacznym napływie obcych, przy mobilizacji itp.), staje się decentralizacja komunikacji bezwarunkowo konieczną; wtedy należy ustanowić kilka środowisk komunikacji rozdzielić ją na cały obszar miasta. Odnosi się to zwłaszcza także do komunikacji kolejowej.

skuteczne tabletki do moczenia nóg

To Cię zainteresuje:

– Laweta Pruszków
– szkła korekcyjne w krakowie