Unikanie brzydoty

unikanie-brzydotyWymagania piękna pociągają za sobą konieczność zapobiegania brzydocie. Ogólnie należy powiedzieć, że wszystko, co uchybia pięknu, można nazwać brzydkim. Do tego, co się już wyżej o tym przedmiocie powiedziało, uważamy za potrzebne dodać jeszcze następujące uwagi:

Nawet najlepiej pod względem artystycznym ułożony plan nie może dać pięknego miasta, jeśli jego czynniki, tj. budynki nie są piękne. Cóż wart plac artystycznie pod względem układu zaprojektowany, cóż warta najstaranniej obmyślana ulica z pięknymi widokami, jeżeli otaczające budynki są brzydkie i niegustowne? Dlatego też w interesie piękna miasta winny władze miejskie przestrzegać, by wszystkie budynki, nie tylko publiczne ale i prywatne, były stawiane wedle zasad sztuki budowniczej, a nie w sposób partacki.

wywóz śmieci w poznaniu

Brzydką jest ulica, jeżeli w niej stoją bezładnie pomieszane wysokie i niskie domy. Wywołuje to wrażenie szczęki, w której braknie pojedynczych zębów.

Na krańcach miasta napotyka się zazwyczaj strefę przeraźliwie smutną i odpychającą: nędznie budowane domki i chaty, parkany, walące się szopy, miejsca do składania śmieci, mierzwę i błotniste doły. Można by to nazwać pianą nadbrzeżną morza domów. Wywołuje ona wprost odrazę. Postanowienia planu regulacyjnego i ustaw budowlanych powinny sięgać tak daleko, aby usunąć te obrzydliwości i stworzyć miłe przejście od miasta do dalszej okolicy.

Brzydkie są mury ogniowe, sterczące zwykle przez dłuższy czas ponad domami sąsiednimi, jako też konstrukcie dachów, nie uwzględniające domów sąsiednich. Nie zakryte mury ogniowe powinno się ozdobić (np. liniami architektonicznymi lub motywami figuralnymi wykonanymi w wyprawie), a sąsiadujące kształty dachów trzeba by, o ile możności ze sobą zharmonizować.

wywóz śmieci w poznaniu