Warowność miasta cz. 2

Wciągnięte w orbitę ich polityki, czy to poddając się pod ich wpływy i władzę, czy utrzymując choćby w ograniczonym zakresie swą samodzielność, zaczyna ono odgrywać wielką rolę w życiu ówczesnym jako ośrodek obronny. Dążność do obrony swej samodzielności i podkreślenia swego znaczenia, do ochrony swego mienia i bytu mieszkańców od ciągłych najazdów i oblężeń, czy też napaści rozbójniczych często na wpół dzikiej ludności okolicznej, zmusza większość miast ówczesnych do opasania się murami i fortyfikacjami. Wielki ten ciężar gospodarczy trudne zadanie techniczne, nie znane dziś miastom nowożytnym, zostało również jak wiele innych rozwiązane z wielkim powodzeniem v\ zakresie konstrukcji i kształtu. Może ono pod tym względem służyć za wzór poczynaniom dzisiejszym, kiedy technik rozporządzając potężnie rozwiniętymi środkami konstrukcyjnymi i finansowymi, utyka często czy to z braku inwencji twórczej, czy Z braku właściwej organizacji. Tak się przecież dziś dzieje w dziedzinie urządzeń komunikacyjnych i zdrowotnych w wielkich miastach Europy i Ameryki.