Warowność miasta cz. 3

Technika obronna, idąca w parze z rozwojem broni i techniką oblężniczą, stawia cały szereg zadań w układzie ulic, zakreślaniu obszaru miasta i w wyborze jego sytuacji. Siec ulic musi być rozłożona tak, aby kierować w sposób dogodny ruch kołowy do kilku bram, odpowiadających głównym traktom, idącym z zewnątrz do środka miasta. Układ ulic i ich zabudowanie kształtuje się w sposób umożliwiający obronę w razie przedarcia się nieprzyjaciela przez musy miasta do jego wnętrza. Wpływa to na kształtowanie się planu miasta według pewnych form coraz ogólniej przyjmowanych zasad i przyśpiesza utarcie się form w swoim rodzaju klasycznych, zbliżających urbanistyczną kompozycję planu do szeregu innych, dotyczących budowy kościołów, zamków itp.

Każda część miasta, każdy organ w tym złożonym organizmie budowlanym ustala swój stosunek do otaczających go komórek.