Wzrost i wiek miasta

wzrost-miastaOsada ludzka nie jest tworem, który po krótszym i dłuższym rozwoju osiąga ostateczną doskonałość lub skończoną formę, jak np. dzieła sztuki, obraz, rzeźba lub nawet budynek.

Osada ludzka znajduje się albo w stanie rozwoju, albo zastoju, albo nawet upadku.

Historia wykazuje nam początek, rozkwit i zanik narodów i państw, a równolegle do ich losów także powstawanie, świetność i upadek ich osad. Uprzytomnijmy sobie między innymi państwa Assyryjczków i Babilończyków i ich olbrzymie miasta.

Można stwierdzić przeto zarówno w życiu narodów jaki w budowie miast rozwój i upadek. Obecnie żyjemy w okresie ogólnego rozwoju; liczyć się przeto musimy z objawem nieustannego wzrostu miast i do niego się zastosować.

holowanie Łódź

Historia uczy nas nadto, że życie miasta nie oblicza się na dziesiątki lat, lecz na stulecia, a często nawet na tysiące lal. Wspomnę tylko Ateny i Rzym.

Życie gminy miejskiej można przeto w stosunku do krótkiego życia ludzkiego i do zmiany warunków czasu nazwać nieustannym, nawet wiecznym. To stanowisko jest nader ważnym dla urządzeń miejskich. Z tego wyższego punktu widzenia łatwo można odróżnić postanowienia na krótką metę od postanowień mających za cel stałe i trwałe urządzenia: pierwszych wypada unikać.

holowanie Łódź

To Cię zainteresuje:

– płyty niezapalne
– pastuch elektryczny dla bydła