Budynki i zakłady, które powinny lub muszą być umieszczone na obwodzie miasta lub za miastem

fabrykaNa obwodzie miasta powinny się znajdować: koszary, pola dla musztry, szpitale, domy dla nieuleczalnych i obłąkanych, przytuliska dla ubogich i sierot, fabryki (w odrębnych dzielnicach), jako też dworce zestawcze i towarowe.

Ze względów na higienę, komunikację i przyjemność muszą być na krańcach miasta lub nawet za miastem cmentarze, szpitale epidemiczne, targowice na konie i bydło, gazownie, wszystkie fabryki wytwarzające dym, opary lub przykre wyziewy, zakłady służące do przeróbki odpadków miejskich, oczyszczalnie wód, strzelnice, składnice materiałów łatwo zapalnych lub wybuchowych, składy drzewa i stodoły.

Na krańcach miasta należy umieścić: wielkie place uroczystości i zabaw (tory wyścigowe itp.), pola lotnicze, mniejsze i większe place wystawowe, kąpiele pod golem niebem, wodne, słoneczne i powietrzne, jako też rozległe trawniki, lasy miejskie i parki – o ile możności w kształcie okrążającego miasto pasa zieleni.

odpady wywóz poznań

Te wymagania co do publicznych gmachów, zakładów i urządzeń w mieście odnoszą się także, choć w mniejszych rozmiarach do każdego mniejszego miasta, stosownie do jego właściwości i obszaru; w zasadzie wypada im zadość uczynić w ten sam sposób jak w wielkim mieście.

Ściślejszy wybór miejsca dla budynków głównych wynika bezpośrednio z ich celu i znaczenia. Po większej części place publiczne są dla nich najodpowiedniejszym miejscem. Szkoły należy stawiać przy ulicach o słabej komunikacji, aby dzieci mogły bezpiecznie przebywać drogę do szkoły. Bardzo pożądaną rzeczą jest zakładać bezpośrednio przy szkołach ogrody, aby dzieci mogły przebywać i bawić się w nich podczas przerw między lekcjami.

odpady wywóz poznań

To Cię zainteresuje:

– lecznica weterynaryjna
– usługi dźwigowe poznań