Zieleń w mieście cz. 14

W Anglii zbudowano już kilka takich miast ogrodowych w pobliżu znacznych środowisk przemysłu np. w Bourn-ville, Port Sunlight i Earswick. Te osady robotnicze rozwijają się bardzo dobrze; chęć do pracy, siły fizyczne, swoboda umysłu i zdrowie mieszkańców podnoszą się widocznie.

Gdy jednak potrzebę mieszkań, odpowiadających naturalnemu sposobowi życia, odczuwają nie tylko koła robotnicze, lecz słusznie domagać się ich mogą także inne stany, np. urzędnicy wszelkiego rodzaju (którzy7 często mniej zarabiają niż robotnicy), dalej stan małych kapitalistów i pensjonistów, w ogóle ludzie ze stanu średniego, więc myśl ta owładnęła szersze koła i doprowadziła do zakładania towarzystw dla budowy7 miast ogrodowych.

Te nowe osady określa »Niemieckie Towarzystwo miast ogrodowych«, jak następuje:

»Miasto ogrodowe jest osadą planowo założoną na tanim gruncie, pozostającą stale własnością i pod zwierzchnictwem Towarzystwa, co wyklucza z góry i na zawsze wszelką spekulację.

To Cię zainteresuje:

– kostka granitowa herkam