Zieleń w mieście cz. 15

Jest to nowy typ miasta, umożliwiający radykalną reformę mieszkaniową, zapewniający przemysłowi i rzemiosłu korzystne warunki produkcji, a zachowujący nadto znaczną część obszaru miejskiego na cele ogrodowe i rolnicze.

W myśl tych zasad powstały: w Niemczech ogrodowe miasta Frohnau pod Berlinem i Hellerau pod Dreznem, którym uśmiecha się piękna przyszłość. W naszej monarchii zrobiono niedawno pierwszą próbę w tym kierunku przez założenie małej osady ogrodowej pod Eggenburgiem w Austrii Dolnej.

Atoli do zakładania miast, przedmieść, albo nawet wsi ogrodowych potrzebne są odpowiednio korzystne okoliczności i warunki, przede wszystkim potrzeba przedsiębiorczych i ofiarnych jednostek lub korporacji i znacznych kapitałów zakładowych, dalej korzystnych stosunków budowlanych i podatkowych.

Dla ogólnego dobra byłoby rzeczą bardzo pożądaną, aby ta humanitarna akcja zakładania miast ogrodowych doznała jak najgorliwszego poparcia ze strony władz publicznych.

To Cię zainteresuje:

– ustawianie anten sulejówek