Zieleń w mieście cz. 7

Jak wielkie znaczenie ma roślinność dla piękna miasta, jak ożywia i upiększa krajobraz, jak podnosi i uwydatnia dzieła architektury, wyłożył to znakomicie Camillo Sitte w swej rozprawie (o zieloności wielkomiejskiej) »Grossstad t-Grün«. W szerszym znaczeniu można by mówić ,,o zieleni miejskiej“ (Stadtgrün).

Różne są sposoby stworzenia miejsc wypoczynku dla dorosłych i młodzieży miejskiej. Dla dorosłych służą ogrody publiczne, dla młodzieży miejsca do wypoczynku wśród dnia, place do zabaw i sportu, dla małej dziatwy ogródki dziecięce.

Szlachetnym jest dążenie naszych czasów, zmierzające do wyzwolenia niższych, pracujących warstw społecznych z ciasnych i niezdrowych stosunków wielkomiejskich. W pierwszym rzędzie zwraca się ta dążność ku zapewnieniu lepszych mieszkań, ale równocześnie powinno się dbać także o odpowiednie miejsca wypoczynku, albowiem człowiek potrzebuje po pracy koniecznie wytchnienia na świeżym powietrzu. W niektórych miejscowościach osiągnięto w tym kierunku już dość godne uwagi wyniki przez utworzenie małych ogrodów ludowych (jakby je można nazwać).